Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Microscopi electrònic de rastreig (MER, SEM)
Marca: JEOL
Model: JSM 5610

Equip consistent en un microscopi electrònic que permet l'observació i estudi de mostres sòlides i conductores mitjançant la interacció d'un feix d'electrons amb la superfície del material objecte d'estudi, que proporciona imatges de gran resolució de la topografia superficial de la mostra, que poden ser tractades i analitzades posteriorment. Per a la preparació de mostres no conductores, es disposa d'un equip de sputtering que diposita una fina capa d'or sobre la superfície.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Mercedes Escusa Julian
    Telèfon: 937398175
    Adreça electrònica: mercedes.escusaupc.edu
    Unitat de recerca: Servei de Microscòpia Electrònica
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.