Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Assaig de cilindres buits
Marca: GDS Instruments, Ltd.
Model: SS-HCA

Equip consistent en una màquina d'assaigs que permet el control automàtic de la rotació/parell de torsió, així com de la càrrega axial/desplaçament vertical que s'aplica a una mostra de sòl cilíndrica buida, amb control i registre automàtic i independent de la pressió interna i de confinament de la mostra, fins a 2 MPa. El valor màxim de càrrega vertical és de 10 kN i el màxim valor de parell de torsió és de 100 N·m. L'equip permet l'aplicació de càrregues i parells de torsió cíclics.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Enrique Edgar Romero Morales
    Telèfon: 934016888
    Adreça electrònica: ENRIQUE.ROMERO-MORALESUPC.EDU
    Unitat de recerca: Mecànica del Sòls y de les Roques (MSR)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.