Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


4 imatges disponibles
Laboratori d'eficiència energètica, construcció sostenible i energies renovables (LIVING LAB LOW3)
Fabricació propia:

Equip consistent en una casa solar autosuficient energèticament (LOW3 ) que actua com un laboratori viu i permet l'experimentació i avaluació de sistemes bioclimàtics, d'energies renovables i constructius de baix impacte ambiental. Dotat d'una instal·lació solar fotovoltaica de 4,0 kWp, una instal·lació solar tèrmica integrada a la façana, un sistema de climatització de baix consum i un sistema de gestió domòtica per a tot l'edifici, vinculat a sensors de temperatura, d'humitat relativa, de concentració de CO2 i de contacte. El LIVING LAB LOW3 impulsa activitats de docència i recerca en l'àmbit de l'arquitectura solar, la simulació d'edificis i l'avaluació científica.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Torsten Masseck
    Telèfon: 934016387
    Adreça electrònica: torsten.masseckupc.edu
    Unitat de recerca: Centre d'investigació solar (CISOL)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.