Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Porosímetre de mercuri
Marca: Micromeritics
Model: Autopore IV 9500

Equip d'intrusió, per pressió, d'un líquid de baixa humectabilitat (mercuri) per determinar la distribució de grandària de porus d'una mostra sòlida porosa. La pressió de mercuri augmenta automàticament, fins a un màxim de 220 MPa, i es mesura el volum introduït dins el material es relaciona amb la porositat. El rang de mesura de porus està comprés entre 7 nm i 0,4 mm.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Enrique Edgar Romero Morales
    Telèfon: 93 4016888
    Adreça electrònica: enrique.romero-moralesupc.edu
    Unitat de recerca: Mecànica del Sòls y de les Roques (MSR)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.