Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

2 imatges disponibles
Plat dinamomètric
Marca: Kistler
Model:

Equip consistent en un plat dinamomètric, amb amplificador de senyal i cadena de mesura completa, per a la determinació i mesura de les 3 components de força i moment. Es pot acoblar a una fresadora per determinar les forces i moments que rep una mostra durant el seu mecanitzat. La gestió i adquisició de dades està controlada per programari DasyLab Full.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Irene Buj Corral
    Telèfon: 934054015
    Adreça electrònica: IRENE.BUJUPC.EDU
    Unitat de recerca: Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació (TECNOFAB)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.