Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Conductivimetre
Marca: HOLOMETRIX
Model: TCFCM-N20

Equip amb sistema flexible que permet mesurar la conductivitat tèrmica de mostres sòlides (metalls, ceràmics, polímers i mostres geològiques) en un ampli rang de temperatures (entre -150 i 1000 °C) i condicions ambientals. Esdevé una eina excel·lent per a l’avaluació de materials amb valors de conductivitat variables, entre 0.2 i 100 W/mK. Disposa d’un accessori per a la caracterització de mostres sòlides pulverulentes, pastes i líquids.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Maria Nuria Vives Casas
    Telèfon: 934015900
    Adreça electrònica: maria.nuria.vivesupc.edu
    Unitat de recerca: Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.