Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Rapid Prototyping - Estereolitografia
Marca: 3D Systems
Model: SLA-7000

Equip que permet l’elaboració de models de disseny a partir d’un fitxer 3D per estereolitografia. Aquest procés de realització ràpida de prototips, mitjançant l'estratificació, utilitza diferents resines epoxi fotosensibles que solidifiquen capa a capa en ser exposades  a un feix làser en freqüència UV. La característica principal d'aquesta tecnologia és l'elevada precisió, que permet una elevada reproducció dels detalls. La cubeta té un volum de 50x50x60 cm, però és possible fabricar prototips que superin aquestes dimensions.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Felip Fenollosa Artes
    Telèfon: 93 4017171
    Adreça electrònica: felip.fenollosaupc.edu
    Unitat de recerca: Fundació CIM (FCIM)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.