Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Sistema òptic de mesura
Marca: Mitutoyo
Model: Quick Vision ACE
Equip que permet realitzar mesures de components per coordenades (MMC), així com l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’aquests.

Cal destacar la seva elevada velocitat de captació de dades, així com una elevada precisió amb possibilitat de captura de diferents tipus d’objectes, de dimensions, geometries i textures diverses. A més, permet realitzar controls de qualitat en productes industrials o d’enginyeria inversa.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Felip Fenollosa Artes
    Telèfon: 934017171
    Adreça electrònica: FELIP.FENOLLOSAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Fundació CIM (FCIM)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.