Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Calorímetre de rastreig diferencial (DSC)
Marca: NETSZCH
Model: DSC 404 F3 Pegasus

Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva temperatura. És possible determinar les propietats tèrmiques (entalpia) i la temperatura de transició de la mostra, entre 100 i 1400 °C. Les mostres han de tenir un diàmetre màxim de 5 mm i una massa aproximada de 20 mg.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Eloi pineda
    Telèfon: 935521141
    Adreça electrònica: ELOI.PINEDAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Grup de Caracterització de Materials (GCM)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.