Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa del servei


Matemàtiques

Servei d'assessoria en estudis de supervivència: disseny del pla d’anàlisis estadístic per a estudis de temps fins un esdeveniment (durades), elecció de la variable de resposta, càlcul de la grandària mostral, disseny de l'anàlisi estadístic, supervisió del protocol, estratègia de seguiment, etc. Assessoria i supervisió del seguiment, de l'avaluació i de la documentació final.

Anàlisis de supervivència amb mètodes estàndard: estimació no paramètrica de la funció de supervivència i de risc. Corbes Kaplan-Meier. Comparació de supervivències de poblacions diferents. Proves log-rank i altres. Regressió mitjançant el model de Cox. Aproximacions paramètriques.

Anàlisis de supervivència amb mètodes avançats: models multi estats, models de riscos   competitius, anàlisis per esdeveniments múltiples.


Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.