Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa del servei

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu el servei que necessiteu?

2 imatges disponibles
Laboratori de metrologia

Servei consistent en un laboratori de metrologia dotat d'equips que permeten la realització de mesures de rugositat 2D i 3D, determinació de perfils i errors de rodonesa i de curvatura. Disponibilitat de lupa estereoscòpica, projector de perfils i interferòmetre làser, controlats per ordinador, i de plat dinamomètric per a la mesura de les tres components de forces i moments. Aquest laboratori disposa de control de temperatura, humitat i sobrepressió, així com d'aïllament de vibracions exteriors, per tal de garantir la qualitat de les mesures realitzades.


Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest servei, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Irene Buj Corral
    Telèfon: 93 4016556
    Adreça electrònica: irene.bujupc.edu
    Unitat de recerca: Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació (TECNOFAB)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest servei al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.