Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa del servei


2 imatges disponibles
Caracterització de la composició i poder calorífic d’un biogàs

El servei ofereix la determinació dels nivells de concentració de gasos permanents (CH4 , CO2 , O2 , CO, H2 i N2 ) tant in situ com amb estudis a posteriori. En el cas del servei in situ s’utilitza la microcomatografia de gasos equipada amb un detector de conductivitat tèrmica. Pel control en discontinu e integrat s’utilitza la tècnica de presa de mostres en bosses Tedlar pels gasos (CH4 , CO2 , O2 , CO, H2 ,N2 , C2 -C7 , H2 S), tubs multillit per els compostos orgànics volàtils (COV) amb l’anàlisi al laboratori per cromatografia de gasos amb detector de conductivitat térmica i  desorció térmica acoblada a cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria de masses respectivament.


Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest servei, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Roca
    Telèfon: 93 4016683
    Adreça electrònica: fco.javier.rocaupc.edu
    Unitat de recerca: Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest servei al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.