Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa del servei


2 imatges disponibles
Quantificació de la qualitat de l’aire en àrees urbanes

El servei ofereix la quantificació dels nivells de concentració (nivells d’immissió) de partícules, compostos orgànics volàtils, semivolàtils i hidrocarburs aromàtics policíclics. En el servei també es pot realitzar la elaboració de mapes de predicció d’impactes, i períodes de màxim i mínim impacte d’activitats emissores per l’optimització de les despeses de control.  El servei realitza la captació dinàmica de dades i l’anàlisi per desorció tèrmica acoblada a cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria de masses i la utilització per l’elaboració dels mapes de concentració, i models numèrics per la generació dels mapes d’impacte (eina de planificació territorial).


Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest servei, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Roca
    Telèfon:
    Adreça electrònica: fco.javier.rocaupc.edu
    Unitat de recerca: Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest servei al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.