Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa del servei


2 imatges disponibles
Avaluació de l’impacte d’activitats sobre el medi ambient atmosfèric

El servei ofereix el càlcul dels nivells d’immissió d’activitats, noves i existents, mitjançant la modelització numèrica (Models meteorològics i de dispersió atmosfèrica TAPM-CSIRO Austràlia, CALPUFF USA, AERMOD USEPA, LCMA-UPC) amb la utilització de dades orogràfiques, meteorològiques mesoescalars i de superfície junt amb factors d’emissió de contaminants i paràmetres d’emissió. Els models permeten quantificar els nivells de concentració de contaminants amb elevada definició espacial i temporal.


Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest servei, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Roca
    Telèfon:
    Adreça electrònica: fco.javier.rocaupc.edu
    Unitat de recerca: Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest servei al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.