Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa del servei

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu el servei que necessiteu?

Tecnologia industrial

Servei d’assajos en la mesura de baixos nivells de radioactivitat en mostres ambientals (matrius d'aigua, sòls, partícules d'aire i aliments, entre d'altres).

El laboratori està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), segons la norma ISO 17025, amb la acreditació 326/LE666.


Documents addicionals:

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest servei, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Maria Isabel Valles Murciano
    Telèfon: 93 4011707
    Adreça electrònica: isabel.vallesupc.edu
    Unitat de recerca: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest servei al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.