Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Estudis arquitectònics

Resultats 1 - 23 d'un total de 23

Aixecament d´alta precisió d´edificis i entorns urbans amb escàner làser
Servei que proporciona la possibilitat de realitzar un aixecament científic tridimensional d'un edifici o espai urbà, amb l’ajut del escàner làser ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/121/aixecament-dalta-precisio-dedificis-entorns-urbans-escaner-laser.html

Aplicacions interactives de realitats virtual (VR) sobre la ciutat i el territori
El servei elabora propostes i projectes de recerca, en els que s'incorporen els sistemes de coneixement urbà basats en SIG. Utilitza cartografia o ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/123/aplicacions-interactives-realitats-virtual-vr-sobre-ciutat-territori.html

Càtedra d'Urbanística
Assistència tècnica a les Administracions Autònoma i Locals en l'ordenació territorial i/o urbana. Desenvolupament de Treballs de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/37/catedra-durbanistica.html

Construcció de maquetes
Taller orientat a la recerca i assessorament de la representació arquitectònica, centrat principalment en el desenvolupament i construcció de maquetes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/40/construccio-maquetes.html

Distanciòmetre làser
Equip de mesura de distància per làser. El rang de mesura en distàncies és de 0.05 m fins a 100 m amb una resolució de 1 mm, així com el càlcul ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/483/distanciometre-laser.html

Estudis tècnics de l'edificació existent
Servei de realització d'estudis tècnics d'avaluació de les condicions de seguretat o habitabilitat dels edificis existents objecte de comportament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/80/estudis-tecnics-ledificacio-existent.html

Exploració i desenvolupament dels nous llenguatges de l'aplicació de les TIC
Anàlisi i resolució de problemes de comunicació visual en l'àmbit de l'arquitectura i d'urbanisme (institucions culturals, publicacions, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/39/exploracio-desenvolupament-nous-llenguatges-laplicacio-tic.html

Laboratori d'eficiència energètica, construcció sostenible i energies renovables (LIVING LAB LOW3)
Equip consistent en una casa solar autosuficient energèticament ( LOW3 ) que actua com un laboratori viu i permet l'experimentació i avaluació de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/731/laboratori-deficiencia-energetica-construccio-sostenible-energies-renovables-living-lab-low3.html

PAuS - Plataforma d'Arquitectura i Sostenibilitat
Centre d'investigació, docència i transferència de coneixement creat el 2006. Focalitzat en l'aplicació pràctica de la sostenibilitat en l'edificació, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/52/paus-plataforma-darquitectura-sostenibilitat.html

Projectes d'intervenció a l'edificació existent
Servei de projectes d'intervenció adreçats a millorar l'edificació existent en les vessants de seguretat, habitabilitat, durabilitat o estalvi ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/81/projectes-dintervencio-ledificacio-existent.html

Projectes i planejaments urbanístics
Realització de convenis d'assessorament per a la realització de projectes individuals. Realització i assessorament de plans urbanístics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/53/projectes-planejaments-urbanistics.html

Propostes i aplicacions de les TIC's i els SIG en entorns arquitectònics i urbans
Servei adreçat a l'elaboració d'estudis avançats del parc edificat (tipificació, catalogació, valoració, cadastre), al càlcul d’indicadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/122/propostes-aplicacions-tics-sig-entorns-arquitectonics-urbans.html

PTSHC - Pla territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya
Grup multidisciplinari amb un nucli de treball al Vallés que realitza l'actualització de les bases informatives inicials que serviran per a la darrera ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/51/ptshc-pla-territorial-sectorial-dhabitatge-catalunya.html

Receptor/sensor a distància
Equip consistent en un dispositiu que possibilita la connexió a qualsevol sensor del DataLogger Almemo 3290-8 (excepte termoparell classe K) separat físicament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/481/receptorsensor-distancia.html

Recerca històrica en edificació
Disseny i realització de projectes de rehabilitació i/o renovació d'edificis d'interès cultural o arquitectònic.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/55/recerca-historica-edificacio.html

Registrador de dades
Registrador de dades universal. L’equip disposa per la mesura 9 paràmetres d’entrada. L’equip està conformat per 18 canals de entrada i 2 de sortida. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/475/registrador-dades.html

Sensor d'humitat de contacte
Sensor d’humitat de contacte. El rang de treball del sensor és de 0 % fins a 50 % amb una resolució del 0,1 %. El sensor està connectat al registrador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/477/sensor-dhumitat-contacte.html

Sensor d'humitat i temperatura ambiental
Sensor d’humitat i temperatura ambiental. L’equip té un rang de treball de 5 % fins al 98 % en humitat relativa, i de -20 0 C fins a 60 0 C en temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/480/sensor-dhumitat-temperatura-ambiental.html

Sensor de velocitat del flux
Sensor de velocitat d’un flux. El rang de mesura és de 0,01 m/s fins a 1 m/s i la seva resolució es de 0,001 m/s. El sensor es connecta al registrador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/476/sensor-velocitat-del-flux.html

Serveis per a l'administració local
Servei que busca precisar els objectius d'un projecte d'arquitectura de transformació i reutilització d'edificis d'interès patrimonial.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/60/serveis-ladministracio-local.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre de tipus I, que permet la realització de mesures de soroll ambient, amb filtre de terços d'octava.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/670/sonometre.html

Sonda de densitat de flux de calor
Sonda de flux de calor especialment per la industria de construcció, maons aïllants, plaques i edificis vells. La sonda mesura la densitat de flux ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/478/sonda-densitat-flux-calor.html

Sonda de temperatura de contacte
Sonda de temperatura, formada per un termoparell (NiCr-Ni). El seu rang de treball és de -200 0 C fins a 1370 0 C i la seva resolució és de 0.1 0 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/479/sonda-temperatura-contacte.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.