Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Infraestructures i transport

Resultats 1 - 15 d'un total de 15

Bany d'aigua
Equip consistent en un bany d'aigua, amb un volum de 10 litres i unes dimensions de 350 mm x 210 mm x 140 mm (llarg x ample x alçada) que permet treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/417/bany-daigua.html

Compactadora per impactes
L’equip és un compactadora automàtic d’impacte electromecànic, amb un pedestal de fusta, selector electrònic del nombre de cops i amb parada automàtica. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/408/compactadora-impactes.html

Equip de resistència a la fragmentació
Equip que permet determinar, per impacte, les pèrdues de cohesió con provetes de granulometries obertes, amb control de temperatura. L'equip està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/416/equip-resistencia-fragmentacio.html

Estació topogràfica
Equip consistent en una estació topogràfica robotitzada que permet la realització de mesures d'aixecaments topogràfics mitjançant un GPS de doble ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/641/estacio-topografica.html

Estació topogràfica
Equip consistent en una estació topogràfica que permet la realització de mesures de terreny i aixecaments topogràfics, amb una precisió angular de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/640/estacio-topografica.html

Forn de assajos d’envelliment accelerat (PAV Pressure Aging Vessel)
Equip que permet realitzar processos d'envelliment accelerat de productes bituminosos mitjançant pressió i temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/422/forn-assajos-d’envelliment-accelerat-pav-pressure-aging-vessel.html

Forn elèctric d’assecat i esterilització
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre els 0 i els 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/419/forn-electric-d’assecat-esterilitzacio.html

Màquina d'assaig de pista
Equip que permet la realització de mesures de deformació plàstica de mescles bituminoses conforme la UNE EN 12697-22 i la NLT-173. L’equip permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/415/maquina-dassaig-pista.html

Màquina d'assaigs de compressió
Equip que permet la realització d'assaigs convencionals de compressió i permet calcular el mòdul de rigidesa en provetes cilíndriques i testimonis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/411/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d’assajos de curvatura per 4 punts
Equip que permet realitzar l’assaig de curvatura per poder mesurar la rigidesa i avaluar la resistència de fatiga de materials bituminosos per paviment. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/413/maquina-d’assajos-curvatura-4-punts.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip que permet la realització d'assaigs dinàmics i estàtics (tracció, compressió) per a mostres de mescles bituminoses. Amb una capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/412/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Reòmetre de tall
Equip que permet realitzar mesures de l'esforç de tall de productes bituminosos. Les principal característiques d’aquest equip són: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/414/reometre-tall.html

Resistivímetre
Equip que permet la realització d'estudis de terrenys mitjançant l'elaboració de perfils de resistivitat elèctrica, proporcionats per ones ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/642/resistivimetre.html

Simulador de sala de màquines
Equip consistent en un mòdul de simulació dissenyat d'acord amb la normativa i els requisits del codi STCW95. Combina sistemes de representació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/777/simulador-sala-maquines.html

Sismògraf
Equip que permet la realització d'estudis del terreny per a l'elaboració de seccions sísmiques, mitjançant el mètode de refracció. La font ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/646/sismograf.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.