Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Computació

Resultats 1 - 14 d'un total de 14

Clúster de computació
Aquest equipament, gestionat pel RDlab, proporciona suport a la recerca i al desenvolupament de projectes. Actualment els seus recursos TIC superen els ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/801/cluster-computacio.html

Clúster de computació paral·lel (JFF)
Servei que possibilita la utilització d'un clúster de computació en paral·lel, de 128 nodes i 1024 nuclis, segons una disposició física de 4 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/117/cluster-computacio-paral·lel-jff.html

Consultoria en modelització i simulació
Servei d'assessorament i consultoria en diversos entorns de simulació i modelització, com ara el disseny assistit per computador (CAD), el modelatge ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/41/consultoria-modelitzacio-simulacio.html

Consultoria i assessorament en gestió de grans volums de dades
Servei d’assessorament i consultoria en la gestió de grans volums de dades, en entorns on la qualitat de la informació és primordial per al funcionament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/96/consultoria-assessorament-gestio-grans-volums-dades.html

Creació de sistemes de base de dades
Sevei en què es dissenyen sistemes de bases de dades personalitzats client-servidor a escala local, dins l'empresa o amb accessibilitat via web.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/15/creacio-sistemes-base-dades.html

Creació de webs
Creació de pàgines web personalitzades. Accés a xarxes de sensors via web.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/16/creacio-webs.html

Entorn de lògica programable
Entorn de programació de lògica programable mitjançant el FPGA “Field Programmable Gate Array”. L’entorn de programació treballa amb una targeta ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/525/entorn-logica-programable.html

Execucions remotes al clúster de computació per plataformes web
El servei AJO ( Asynchronous Job Operator ) proporciona un sistema transparent per aplicacions i serveis web que permet l'execució remota asíncrona ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/138/execucions-remotes-cluster-computacio-plataformes-web.html

Programador de realitat virtual
Equip per programar aplicacions de realitat virtual en 3D amb interacció sensitiva (tàctil).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/266/programador-realitat-virtual.html

Servei d’assessorament i consultoria en exploració de bases de dades bibliogràfiques, científiques i tècniques (BIBEX)
Servei d’assessoramenticonsultoria en exploració de bases de dades bibliogràfiques, científiques i tècniques mitjançant tecnologia BIBEX, que té ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/99/servei-d’assessorament-consultoria-exploracio-bases-dades-bibliografiques-cientifiques-tecniques-bibex.html

Servei d’eliminació de duplicats en bases de dades (DAURUM)
Servei de consultoriaper a la detecció i eliminació de duplicats en bases de dades, mitjançant tecnologia DAURUM, que permet millorar la qualitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/98/servei-d’eliminacio-duplicats-bases-dades-daurum.html

Servei de computació i simulacions d'altes prestacions
Aquest servei proporciona un suport integral i personalitzat als investigadors en l’ús d’un sistema de computació d’altes prestacions. Oferim la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/136/servei-computacio-simulacions-daltes-prestacions.html

Sistema de gestió de bases de dades basades en grafs (DEX)
Servei que permet l'exploració de conjunts de registres relacionats entre si i que compleixen determinats patrons mitjançant un entorn de desenvolupament, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/97/sistema-gestio-bases-dades-basades-grafs-dex.html

Visualitzador gràfic d’estadístiques d´ús del clúster de computació (S-GAE)
S-GAE ( Simple Graphical Accounting Engine ) és una aplicació web que permet visualitzar les dades d’ús (accounting) de sistemes Oracle/Sun Grid ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/137/visualitzador-grafic-d’estadistiques-dus-del-cluster-computacio-s-gae.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.