Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Física nuclear

Resultats 1 - 10 d'un total de 10

Dosímetre termoluminescent manual
Equip manual que permet fer mesures de la dosi de radiació, personal i ambiental, absorbida pels diferents elements en mostres de diferents morfologies.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/262/dosimetre-termoluminescent-manual.html

Dosímetre termoluminescent semiautomàtic
Equip que permet fer mesures de la dosi de radiació, personal i ambiental, absorbida pels diferents elements en mostres de diferents morfologies (cinta ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/261/dosimetre-termoluminescent-semiautomatic.html

Generador de raigs X
Generador de raigs X d’alta estabilitat, de 30, 40 i 300 kV, amb un tensió màxima de 320 kV i potència de 4,2 W. Acreditat per l'Entitat Nacional ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/263/generador-raigs-x.html

Irradiador fotònic
Equip dotat de 8 fonts radioactives d’activitat diversa, que permet realitzar calibratge d’altres equips per mesurar radiacions ionitzants, i que està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/264/irradiador-fotonic.html

Laboratori de radioquímica i d'anàlisi de radioactivitat
Servei d’assajos en la mesura de baixos nivells de radioactivitat en mostres ambientals (matrius d'aigua, sòls, partícules d'aire i aliments, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/75/laboratori-radioquimica-danalisi-radioactivitat.html

Mamògraf
Equip per al calibratge d’aparells de mesura de radiacions ionitzants.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/265/mamograf.html

Monitor d'aerosols radioactius
Equip que permet la realització automàtica i contínua de mesures de concentració de radó i d'aerosols radioactius artificials (alpha i beta) així ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/549/monitor-daerosols-radioactius.html

Monitor de desintegracions gamma
Equip que permet la realització i seguiment de la mesura en continu de la taxa de dosi produïda per les desintegracions gamma d'isòtops presents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/550/monitor-desintegracions-gamma.html

Monitor en continu de radó ambiental
Equip consistent en una cambra d'ionització de mostres radioactives per a la realització de mesures en continu de les concentracions de radó a l'ambient.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/551/monitor-continu-rado-ambiental.html

Plantes pilots per fer reaccions catalítiques
Equip amb instal·lació que serveix per provar diversos catalitzadors heterogenis en condicions industrials (pressió, temperatura, etc.).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/29/plantes-pilots-fer-reaccions-catalitiques.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.