Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Imatge i so

Resultats 1 - 33 d'un total de 33

Amplificador (2635)
Equip consistent en un amplificador de senyal d'entrada de càrrega de 3 dígits condicionat a la sensibilitat del transductor. Potència de sortida ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/561/amplificador-2635.html

Amplificador de condicionament
Equip consistent en un amplificador de senyal d'entrada de càrrega d'alt rang del senyal d'entrada i baix nivell de soroll. Possibilitat d'adaptació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/560/amplificador-condicionament.html

Amplificadors de mesures
Conjunt d'equips consistent en un amplificador d'una entrada, preamplificada o directa; atenuador d'entrada (50/150 dB); atenuador de sortida ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/562/amplificadors-mesures.html

Càmera de termografia per infraroig
Equip que permet enregistrar seqüències d’imatges en el rang TIR de l’espectre (de 7,5 a 13 micròmetres), amb l’objectiu de determinar la temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/243/camera-termografia-infraroig.html

Càmera hiperespectral / Càmera espectral /Espectrògraf
Equip que permet fer espectrografies d’imatge amb una resolució espacial elevada (1 392 x 1 040 píxels), per a la caracterització espectral d’objectes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/220/camera-hiperespectral-camera-espectral-espectrograf.html

Càmera termogràfica
Càmera termogràfica portàtil. Té integrat el sistema IR-Fusion, amb el qual es poden fer fotografies en el canal visible i en el canal tèrmic. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/64/camera-termografica.html

Cabina d'avaluació de colors
Equip que permet fer mesures de colors amb il·luminadors normalitzats pel Comitè Internacional de la Il·luminació, CIE (D65, TL84, F i UV). Les dimensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/219/cabina-davaluacio-colors.html

Colorímetre
Equip portàtil que permet fer mesures de coordenades colorimètriques de mostres per contacte. L’àrea màxima de mesura és de 8 mm 2 .
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/313/colorimetre.html

Conjunt d'hidròfons (“Marshall Acoustics”) de 4 canals d'arrossegament
Equip consistent en un conjunt d’hidròfons que permeten la realització de mesures d'alta resistència fins a 100 m en aigua salada i també resistents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/559/conjunt-dhidrofons-“marshall-acoustics”-4-canals-darrossegament.html

Equip d'assaigs de solidesa a la llum
Equip que permet fer mesures de qualitat de color i assaigs de solidesa a la llum mitjançant el control de la degradació del color amb llum de xenó, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/331/equip-dassaigs-solidesa-llum.html

Equip d'assaigs de solidesa a la llum
Equip que permet fer mesures de qualitat de color i assaigs de solidesa a la llum mitjançant el control de la degradació del color amb llum de xenó, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/330/equip-dassaigs-solidesa-llum.html

Espectrofotòmetre de color
Equip que permet mesurar el color de superfícies mitjançant la determinació de les coordenades cromàtiques. També permet la identificació de diferències ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/318/espectrofotometre-color.html

Espectrofotòmetre de contacte
Equip portàtil que permet la determinació de corbes de reflectància espectral en la regió de l'espectre visible i de mesures colorimètriques. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/223/espectrofotometre-contacte.html

Espectrofotòmetre de reflexió
Equip que permet mesurar el color de superfícies mitjançant la determinació de les coordenades cromàtiques. També permet la identificació de diferències ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/334/espectrofotometre-reflexio.html

Espectrofotòmetre UV-VIS-IR (Spectro 320)
Equip que permet fer mesures espectrals, radiomètriques, fotomètriques, colorimètriques, de reflectància i de transmitància precises i ràpides, dins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/222/espectrofotometre-uv-vis-ir-spectro-320.html

Gravador d’àudio
Gravador SONY DAT TCD-D10 PRO II professional, estèreo, portàtil i amb bateries. Balanç commutable amb entrades de micròfon i línea. Du incorporat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/564/gravador-d’audio.html

Hidròfon
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures a una gamma molt àmplia de freqüències, entre 0,1 Hz i 200 kHz. De dimensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/553/hidrofon.html

Hidròfon digital
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins un rang de freqüències comprès entre 1 Hz i 80 kHz, amb una elevada sensibilitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/557/hidrofon-digital.html

Hidròfon esfèric
Equip consistent en un transductor hidròfon esfèric de banda ampla per a la realització de mesures absolutes de so sota l'aigua, amb excel·lents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/552/hidrofon-esferic.html

Hidròfon estàndard
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins d'un rang de freqüències comprès entre 7 H i 80 kHz, de construcció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/556/hidrofon-estandard.html

Hidròfon estàndard
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins un rang de freqüències comprès entre 0,1 Hz i 165 kHz, pot treballar a pressió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/555/hidrofon-estandard.html

Hidròfon estàndard
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins un rang de freqüències comprès entre 0,1 Hz i 125 kHz, sensible a la traçabilitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/554/hidrofon-estandard.html

Hidròfon pre-amplificat
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins de rangs de freqüències compresos entre 14 Hz i 60 kHz, o bé 100 kHz i 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/558/hidrofon-pre-amplificat.html

Màquina termogràfica
Equip que permet analitzar imatges en infraroig mitjançant l’anàlisi de gradients de temperatura per a diferents materials. Disposa de programari propi ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/178/maquina-termografica.html

Microscopi de força atòmica (MFA)
Equip que proporciona imatges tridimensionals de superfícies sòlides amb elevada resolució. Basat en la interacció local entre una punta i la superfície ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/226/microscopi-forca-atomica-mfa.html

Radiòmetre-fotòmetre/ Mesurador de radiació i fotometria
Equip que permet fer mesures radiomètriques i fotomètriques en rang d’ultraviolat (UVA, UVB, actínic), visible i infraroig proper (entre 185 i 1 000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/232/radiometre-fotometre-mesurador-radiacio-fotometria.html

Radioscopi i focòmetre
Focòmetre: equip que permet fer mesures de les distàncies i els punts focals dels elements òptics. Radioscopi: equip que permet fer mesures ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/231/radioscopi-focometre.html

Registrador i analitzador de senyals d’ona
Equip consistent en un dispositiu multicanal d'adquisició i registre d'ones per a aplicacions de laboratori. Mesures de freqüència fins a 1 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/563/registrador-analitzador-senyals-d’ona.html

Rentadora centrifugadora
Equip que permet la determinació de l’encongiment dels teixits a causa del rentat, així com la determinació de la degradació dels colors de mostres ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/316/rentadora-centrifugadora.html

Sistema d'anàlisi de qualitat òptica (OQAS)
Equip que permet mesurar la qualitat de la imatge retinal de l’ull humà.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/227/sistema-danalisi-qualitat-optica-oqas.html

Taula de combustió
Equip que permet simular incendis forestals a escala de laboratori i determinar-ne la velocitat de combustió i de propagació.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/244/taula-combustio.html

Telespectrecolorímetre
Equip que permet fer mesures radiomètriques i colorimètriques, en l’espectre visible (380-780 nm), en un camp de mesura variable, des de 0,5 mm fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/234/telespectrecolorimetre.html

Tintura contínua de teixits
Equip que permet la impregnació de colorants sobre teixits en continu, així com la mesura de la fixació del color en els teixits mitjançant el desenvolupament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/332/tintura-continua-teixits.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.