Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Òptica

Resultats 1 - 66 d'un total de 66

Analitzador òptic de polarització
Equip que permet analitzar la polarització de la llum incident.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/39/analitzador-optic-polaritzacio.html

Analitzador d'espectres òptics
Equip que permet la visualització d’espectres òptics, dins d'una banda de 600 nm a 1 750 nm. Té una gran precisió per nivell de potència (RBW ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/37/analitzador-despectres-optics.html

Analitzador d'espectres òptics
Equip consistent en un analitzador d'espectres òptics, per a valors compresos entre 600 i 1750 nm.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/630/analitzador-despectres-optics.html

Analitzador d'espectres de radiofreqüència
Equip consistent en un analitzador d'espectres de radiofreqüència, per a valors d'amplada de banda compresos entre 9 kHz i 3 GHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/631/analitzador-despectres-radiofrequencia.html

Analitzador de transmitància UV
Equip que permet determinar la transmitància UV de teixits, cremes i recipients, així com el factor de protecció UV "in vitro" dels teixits ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/321/analitzador-transmitancia-uv.html

Assessoria i consultoria de desplegament de xarxes FTTH
Servei de configuració de xarxes FTTH en funció de les necessitats de l'usuari. Disseny i optimització de recursos.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/33/assessoria-consultoria-desplegament-xarxes-ftth.html

Autorefractòmetre binocular
Equip per mesurar el diàmetre de la pupil·la, amb un pas de 0,1 mm, simultàniament al valor de refracció. Les mesures es representen monitorades. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/218/autorefractometre-binocular.html

Càmera d'alta velocitat
Equip que permet analitzar el funcionament de línies de producció (detectant-ne punts crítics i colls d’ampolla), estudiar fallades mecàniques, assajos ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/143/camera-dalta-velocitat.html

Càmera de filmació d'alta velocitat / Càmera d'alta velocitat
Equip que consisteix en una càmera d’alta resolució (1 024 x 1 024) que permet la captura d’imatges a velocitat elevada (fins a 3 000 imatges/s). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/158/camera-filmacio-dalta-velocitat-camera-dalta-velocitat.html

Càmera de Scheimpflug / Càmera de topografia corneal
Equip que consisteix en una càmera giratòria que permet capturar imatges, nítides i suaus, amb informació de la superfície del segment anterior de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/221/camera-scheimpflug-camera-topografia-corneal.html

Càmera estèreo
Equip que consisteix en una càmera que permet conèixer la distància i la profunditat dels elements que constitueixen la imatge capturada, que disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/134/camera-estereo.html

Càmera hiperespectral / Càmera espectral /Espectrògraf
Equip que permet fer espectrografies d’imatge amb una resolució espacial elevada (1 392 x 1 040 píxels), per a la caracterització espectral d’objectes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/220/camera-hiperespectral-camera-espectral-espectrograf.html

Càmera tèrmica d'infraroig (IR)
Equip que permet fer termografies per a la mesura de temperatura d’objectes i/o cossos, entre -20 i 350 °C. Disposa d’una lent articulada per fer ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/268/camera-termica-dinfraroig-ir.html

Cabina d'avaluació de colors
Equip que permet fer mesures de colors amb il·luminadors normalitzats pel Comitè Internacional de la Il·luminació, CIE (D65, TL84, F i UV). Les dimensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/219/cabina-davaluacio-colors.html

Calibratge d'instrumentació
Calibratge d'instrumentació òptica en el rang NIR-VIS-UV (espectrefotòmetres, espectreradiòmetres, colorímetres,luxòmetres, radiòmetres, etc.)
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/35/calibratge-dinstrumentacio.html

Canals d'Investigació i Experimentació Marítima
Canal d'onatge CIEM de 100m de llarg 3 m d'ample i 5 m de profunditat per a la realització d'assaigs i anàlisis pròxims a l'escala real ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/47/canals-dinvestigacio-experimentacio-maritima.html

Caracterització de dispositius òptics
Caracterització i mesura d'amplada de banda i pèrdues de filtres, AWG i OAD. Transitoris en commutadors òptics.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/45/caracteritzacio-dispositius-optics.html

Caracterització de fibra òptica
Caracterització i mesura d'atenuació espectral, mesura de dispersió, mesures reflectomètriques de desplegaments (atenuació, reflexions...), mesura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/28/caracteritzacio-fibra-optica.html

Caracterització i mesura d'amplificadors òptics
Caracterització de fibra dopada (mesura de seccions eficaces). Perfil d'emissió de soroll (ASE) i guany.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/43/caracteritzacio-mesura-damplificadors-optics.html

Colorímetre
Equip portàtil que permet fer mesures de coordenades colorimètriques de mostres per contacte. L’àrea màxima de mesura és de 8 mm 2 .
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/313/colorimetre.html

Densitòmetre
Equip que permet la determinació, de manera indirecta, de la llum absorbida per una superfície per reflexió, mesurada en cyan, magenta, groc i negre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/587/densitometre.html

Dispersió de llum dinàmica (DLS)
L’equip permet la mesura de mides de partícules i potencials Zeta – que ens indicat la càrrega superficial de la partícula- de diferents dispersions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/835/dispersio-llum-dinamica-dls.html

Elipsòmetre espectroscòpic
Equip que permet la caracterització de capes primes (d'1 nm a 5 mm) semitransparents. El sistema avalua tant el gruix com les propietats òptiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/224/elipsometre-espectroscopic.html

Equip d'assaigs de solidesa a la llum
Equip que permet fer mesures de qualitat de color i assaigs de solidesa a la llum mitjançant el control de la degradació del color amb llum de xenó, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/330/equip-dassaigs-solidesa-llum.html

Equip d'assaigs de solidesa a la llum
Equip que permet fer mesures de qualitat de color i assaigs de solidesa a la llum mitjançant el control de la degradació del color amb llum de xenó, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/331/equip-dassaigs-solidesa-llum.html

Espectrofotòmetre
Equip que permet fer mesures de proporcions de longitud d’ona absorbida, en un rang de treball comprès entre 200 i 1100 nm, amb precisió de ± 1 nm ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/21/espectrofotometre.html

Espectrofotòmetre abreujat de reflectància
Equip que permet l'avaluació de característiques òptiques de mostres de paper i altres superfícies, per a longituds d'ona compreses entre 400 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/724/espectrofotometre-abreujat-reflectancia.html

Espectrofotòmetre de color
Equip que permet mesurar el color de superfícies mitjançant la determinació de les coordenades cromàtiques. També permet la identificació de diferències ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/318/espectrofotometre-color.html

Espectrofotòmetre de contacte
Equip portàtil que permet la determinació de corbes de reflectància espectral en la regió de l'espectre visible i de mesures colorimètriques. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/223/espectrofotometre-contacte.html

Espectrofotòmetre de reflexió
Equip que permet mesurar el color de superfícies mitjançant la determinació de les coordenades cromàtiques. També permet la identificació de diferències ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/334/espectrofotometre-reflexio.html

Espectrofotòmetre UV (Spectronic 20D)
Equip que permet fer mesures de proporcions de longitud d’ona absorbida, en un rang de treball comprès entre 340 i 950 nm, amb precisió de 2,5 nm en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/20/espectrofotometre-uv-spectronic-20d.html

Espectrofotòmetre UV-VIS-IR (Spectro 320)
Equip que permet fer mesures espectrals, radiomètriques, fotomètriques, colorimètriques, de reflectància i de transmitància precises i ràpides, dins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/222/espectrofotometre-uv-vis-ir-spectro-320.html

Estudis termogràfics
Per manteniment industrial, funcionament de motor, fuites en conductes de aigua calenta, cuadres electrics,etc.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/14/estudis-termografics.html

Externalització tecnològica ("outsourcing") i d'R+D en transmissió per fibra òptica
Disseny de transceptors per a xarxes òptiques. Prototipatge i test en desplegament de laboratori. Solucions particularitzades.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/50/externalitzacio-tecnologica-outsourcing-drd-transmissio-fibra-optica.html

Font làser múltiple
Font làser múltiple, sintonitzable amb mesuradors de potència, que indueix corrents amb longitud d’ona compresos en un rang de 1 260 mm a 1 640 nm, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/40/font-laser-multiple.html

Interferòmetre
Equip que permet fer mesures de velocitats i desplaçaments mitjançant interferometria de desplaçament Doppler. El sistema mesura només en un punt i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/314/interferometre.html

Làser bombejat per díodes
Equip consistent en un làser bombejat per díode d'estat sòlid que treballa a 532 nm, amb una potència de sortida de 10 W.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/628/laser-bombejat-diodes.html

Làser de CO2 de 1 700 w de potència
Làser de CO 2 , de 1 700 W de potència, que permet desenvolupar noves aplicacions superficials en materials metàl·lics, polímers i ceràmics.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/225/laser-co2-1-700-w-potencia.html

Làser de Titani-Safir
Equip consistent en un làser de Titani-Safir amb una freqüència nominal de 76 MHz i un rang de treball comprès entre 700 nm i 1000 nm. Es pot utilitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/627/laser-titani-safir.html

Làser polsat d’alta potencia
Equip consistent en un làser de 10 Hz que es pot utilitzar per a l'estudi de processos no lineals per a valors de longitud d'ona de 1064 nm, 532 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/626/laser-polsat-d’alta-potencia.html

Làser polsat de Nd:YAG estabilitzable per injecció
Làser de Nd:YAG , polsat per Q-switch, monomode estabilizable per injecció, amb generador de 2n harmònic. Proporciona polsos de llum d'uns 10 ns ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/730/laser-polsat-ndyag-estabilitzable-perinjeccio.html

Lupa
Sistema òptic amb càmera incorporada (x40, x20) per a l’observació i l'estudi de mostres no planes.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/288/lupa.html

Lupa estereoscòpica
Equip consistent en una lupa estereoscòpica que permet l'observació i estudi, per reflexió de llum incident, de mostres tridimensionals. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/712/lupa-estereoscopica.html

Lupa Estereoscòpica / Lupa binocular
Equip consistent en una lupa binocular estereoscòpica per a l’observació de mostres sòlides, amb una distància de treball de fins a 113 mm i un angle ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/765/lupa-estereoscopica-lupa-binocular.html

Luxímetre
Mesurador de llum portàtil, amb rang de mesura comprès entre 0 i 20 000 lx.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/63/luximetre.html

Mòdul controlador de làsers
Equip que controla la temperatura i la injecció de corrents de múltiples làsers.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/41/modul-controlador-lasers.html

Mesurador de caient digital
Equip tipus cusickmeter que permet la realització de mesures de caient per a mostres de teixit, pell i làmines flexibles en base a l'ombra del ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/709/mesurador-caient-digital.html

Microscopi òptic
Equip consistent en un microscopi òptic que permet l'observació, estudi i identificació de mostres sòlides mitjançant la transmissió de llum, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/711/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip que consisteix en un sistema òptic, de 100 augments, amb càmera incorporada.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/289/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip que permet l'observació i caracterització de mostres transparents o translúcides, per transmissió de llum. Amb un sistema Deltapix de captura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/602/microscopi-optic.html

Microscopi amb polaritzador
Equip que permet determinar la birefringència dels materials polímers mitjançant observació amb llum polaritzada. Adaptat amb fons de càmera Polaroid, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/325/microscopi-polaritzador.html

Microscopi de força atòmica (MFA)
Equip que proporciona imatges tridimensionals de superfícies sòlides amb elevada resolució. Basat en la interacció local entre una punta i la superfície ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/226/microscopi-forca-atomica-mfa.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER, SEM)
Equip consistent en un microscopi electrònic que permet l'observació i estudi de mostres sòlides i conductores mitjançant la interacció d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/714/microscopi-electronic-rastreig-mer-sem.html

Oscil·lador òptic paramètric
Equip consistent en un oscil·lador òptic paramètric que permet estendre el rang d'emissió del làser de Titani-safir a la regió infraroja de l'espectre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/705/oscil·lador-optic-parametric.html

Oscil·loscopi d'alta resolució
Oscil·loscopi d'alta resolució temporal amb 4 canals i 1 GHz d'amplada de banda de . La capacitat de mostreig de l'equip és de 4 GS/s.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/629/oscil·loscopi-dalta-resolucio.html

Outsourcing tecnològic i de R&D en transmissio per fibra òptica
Disseny de transceptors per a xarxes òptiques. Prototipatge en laboratori i test en desplegament Solucions clau en mà amb integració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/23/outsourcing-tecnologic-rd-transmissio-fibra-optica.html

Perfilòmetre confocal
Equip que permet fer mesures de perfils superficials sense contacte, i amb una resolució de pocs nanòmetres. La resolució vertical és des d'1 fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/228/perfilometre-confocal.html

Perfilòmetre confocal i interferomètric / Mesurador de perfils confocal e interferòmetre
Equip que consisteix en un sistema dual que combina tècniques de confocal i interferometria en el mateix sistema. És adient per a l’obtenció ràpida ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/235/perfilometre-confocal-interferometric-mesurador-perfils-confocal-interferometre.html

Precertificación de enlaces y sistemas de transmisión
Balance de potencias. Margen del sistema. Medida de tasa de error de bits (BER).
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/29/precertificacion-enlaces-sistemas-transmision.html

Radiòmetre-fotòmetre/ Mesurador de radiació i fotometria
Equip que permet fer mesures radiomètriques i fotomètriques en rang d’ultraviolat (UVA, UVB, actínic), visible i infraroig proper (entre 185 i 1 000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/232/radiometre-fotometre-mesurador-radiacio-fotometria.html

Radioscopi i focòmetre
Focòmetre: equip que permet fer mesures de les distàncies i els punts focals dels elements òptics. Radioscopi: equip que permet fer mesures ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/231/radioscopi-focometre.html

Reflectòmetre espectroscòpic
Equip que permet fer mesures de gruix de capes primes (10 nm-40 mm, amb una resolució de 0,1 nm), transparents en un punt, a partir de la projecció de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/233/reflectometre-espectroscopic.html

Sistema d'anàlisi de qualitat òptica (OQAS)
Equip que permet mesurar la qualitat de la imatge retinal de l’ull humà.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/227/sistema-danalisi-qualitat-optica-oqas.html

Taula de combustió
Equip que permet simular incendis forestals a escala de laboratori i determinar-ne la velocitat de combustió i de propagació.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/244/taula-combustio.html

Telespectrecolorímetre
Equip que permet fer mesures radiomètriques i colorimètriques, en l’espectre visible (380-780 nm), en un camp de mesura variable, des de 0,5 mm fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/234/telespectrecolorimetre.html

Tintura contínua de teixits
Equip que permet la impregnació de colorants sobre teixits en continu, així com la mesura de la fixació del color en els teixits mitjançant el desenvolupament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/332/tintura-continua-teixits.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.