Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Microscopia òptica i electrònica

Resultats 1 - 36 d'un total de 36

Construcció de diagrames de transformació (CCT-TTT)
Servei que ofereix la realització de corbes de transformació en materials metàl·lics sotmesos a tractaments tèrmics, tant en refredament continu (Continuous ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/101/construccio-diagrames-transformacio-cct-ttt.html

Construcció de diagrames PTT (Precipitació-Temperatura-Temps)
Servei que ofereix la construcció de corbes de Precipitació-Temperatura-Temps (PTT) mitjançant la realització d'assaigs de relaxació de tensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/100/construccio-diagrames-ptt-precipitacio-temperatura-temps.html

Electropolit de làmines primes
Equip que consta d’una cel·la d’electropolit i d'aprimament de làmines primes entre 200 i 300 µm, metàl·liques i ceràmiques, per a la posterior ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/246/electropolit-lamines-primes.html

Espectròmetre d'impedància
Equip que consisteix en un potenciòstat d’alt corrent o galvanostat que permet fer assaigs accelerats de corrosió mitjançant espectroscòpia d’impedància ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/185/espectrometre-dimpedancia.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/49/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre IR amb ATR / Espectrofotòmetre d'infraroig amb ATR
Equip que permet fer mesures per transmissió espectroscòpica d’infraroig per a materials sòlids i pintures La resolució màxima és de 0,9 cm -1 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/184/espectrofotometre-ir-atr-espectrofotometre-dinfraroig-atr.html

Espectrofotòmetre UV
Espectrofotòmetre de doble feix amb bandes espectrals variables (entre 0,5 i 4 nm) i longituds d’ona compreses entre 190 i 1 100 nm. Completament automatitzat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/211/espectrofotometre-uv.html

Estereomicroscopi
Equip òptic que permet l’observació i l'anàlisi estereoscòpiques de components, així com la realització d’estudis fractogràfics.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/245/estereomicroscopi.html

Interferòmetre òptic làser
Equip que permet la realització de mesures topogràfiques en tres dimensions, sense contacte, amb resolució nanomètrica. La mida del camp de visió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/407/interferometre-optic-laser.html

Lupa estereoscòpica
Equip consistent en una lupa estereoscòpica que permet l'observació i estudi, per reflexió de llum incident, de mostres tridimensionals. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/712/lupa-estereoscopica.html

Metal·litzador d'or, carboni i or-pal·ladi
Equip que permet la deposició de capes conductores fines i uniformes, mitjançant ionització d’un blanc, per a l’observació i l'estudi a través ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/250/metal·litzador-dor-carboni-or-pal·ladi.html

Microscopi òptic
Equip consistent en un microscopi òptic que permet l'observació, estudi i identificació de mostres sòlides mitjançant la transmissió de llum, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/711/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip consistent en un microscopi metal·logràfic òptic d'alta resolució i equipat amb llum polaritzada que permet observar mostres fins a 1000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/513/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip que permet la caracterització microscòpica superficial de mostres sòlides fins a 230X augments. Es complementa amb una lupa estereoscòpica amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/404/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip que permet l’observació de mostres sòlides per transmissió, reflexió o fluorescència. Disposa d'un sistema de captació d’imatge. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/50/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip d’observació de mostres sòlides de fins a 60 augments, sense preparació prèvia.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/105/microscopi-optic.html

Microscopi òptic amb llum polaritzada
Equip que permet l’observació morfològica i de transicions de fase de materials polímers. Disposa d'una platina tèrmica Linkam i d'accessoris ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/279/microscopi-optic-llum-polaritzada.html

Microscopi òptic de grans augments
Equip d’observació de preparacions metal·logràfiques de fins a 500 augments. Permet exportar les imatges en els formats digitals més habituals.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/106/microscopi-optic-grans-augments.html

Microscopi òptic de grans augments
Equip d’observació de mostres sòlides de fins a 500 augments, sense preparació prèvia. Permet exportar les imatges en els formats digitals més habituals.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/104/microscopi-optic-grans-augments.html

Microscopi de feix d'ions focalitzats
Equip consistent en un microscopi de feix d'ions focalitzats amb doble columna iònica i electrònica per a l'observació de mostres sòlides L’equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/405/microscopi-feix-dions-focalitzats.html

Microscopi de força atòmica (MFA)
Equip que permet la caracterització topogràfica de superfícies en tres dimensions. La caracterització topogràfica es pot realitzar amb o sense contacte ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/403/microscopi-forca-atomica-mfa.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER)
Equip que permet la caracterització i observació de mostres sòlides mitjançant imatges obtingudes amb electrons secundaris i retrodispersats (fotografia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/247/microscopi-electronic-rastreig-mer.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER, SEM)
Equip consistent en un microscopi electrònic que permet l'observació i estudi de mostres sòlides i conductores mitjançant la interacció d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/714/microscopi-electronic-rastreig-mer-sem.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER-SEM)
Equip que permet la caracterització i observació superficial de mostres sòlides y conductores mitjançant imatges obtingudes amb electrons primaris, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/517/microscopi-electronic-rastreig-mer-sem.html

Microscopi electrònic de rastreig d'emissió de camp (MER d'emissió de camp)
Equip que permet l’observació i caracterització de materials per espectrometria d’energia dispersiva de RX d’alta resolució. Permet fer anàlisis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/249/microscopi-electronic-rastreig-demissio-camp-mer-demissio-camp.html

Microscopi electrònic de transmissió (MET)
Equip que permet l'observació, caracterització i estudi de l'estructura i morfologia de mostres sòlides polimèriques mitjançant la difracció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/675/microscopi-electronic-transmissio-met.html

Microscopi electrònic de transmissió i rastreig (METB)
Equip que permet l’observació i caracterització de materials mitjançant una unitat de rastreig i transmissió (METB) per difracció i microdifracció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/248/microscopi-electronic-transmissio-rastreig-metb.html

Microscopi làser confocal
Microscopi de raigs làser que permet l’observació i mesura en mostres sense o amb una preparació prèvia moderada, fins a 5 000 augments. És possible ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/103/microscopi-laser-confocal.html

Perfilòmetre
Equip que disposa d'una font de llum dual integrada ("closed loop espectroscopic reflectometer") que permet mesurar perfils amb sistema confocal, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/230/perfilometre.html

Perfilòmetre confocal
Equip que permet fer mesures de perfils superficials sense contacte, i amb una resolució de pocs nanòmetres. La resolució vertical és des d'1 fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/228/perfilometre-confocal.html

Perfilòmetre confocal i interferomètric / Mesurador de perfils confocal e interferòmetre
Equip que consisteix en un sistema dual que combina tècniques de confocal i interferometria en el mateix sistema. És adient per a l’obtenció ràpida ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/235/perfilometre-confocal-interferometric-mesurador-perfils-confocal-interferometre.html

Perfilòmetre de contacte / Mesurador de perfils de contacte
Equip que permet localitzar fàcilment les característiques de mesura, mitjançant la imatge del lloc que fa a priori, així com analitzar les alçàries ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/229/perfilometre-contacte-mesurador-perfils-contacte.html

Reflectòmetre espectroscòpic
Equip que permet fer mesures de gruix de capes primes (10 nm-40 mm, amb una resolució de 0,1 nm), transparents en un punt, a partir de la projecció de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/233/reflectometre-espectroscopic.html

Talladora de pressió Isomet
Equip per permet fer talls de precisió a velocitats baixes, adequat per a qualsevol tipus de mostra.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/251/talladora-pressio-isomet.html

Termociclador
Equip que permet avaluar l’amplificació d’estructures cel·lulars, com ara l'ADN, mitjançant cicles de temperatura (fins a 97 °C). Vegeu les ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/217/termociclador.html

Tractaments tèrmics de materials metàl·lics
Realització de tractaments tèrmics màssics per a materials metàl·lics. Aquests tractaments afecten tota la massa de la peça, tant en condicions de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/105/tractaments-termics-materials-metal·lics.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.