Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Motors tèrmics

Resultats 1 - 9 d'un total de 9

Analitzador de combustió portàtil
Equip que permet realitzar l'anàlisi de fums emesos durant una combustió, per avaluar el rendiment del procés de combustió.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/585/analitzador-combustio-portatil.html

Analitzador DSC mitjançant radiació UV
Equip que permet fer assaigs calorimètrics (capacitats tèrmiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques) amb mostres sotmeses a ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/52/analitzador-dsc-mitjancant-radiacio-uv.html

Càmera d'alta velocitat
Equip que permet analitzar el funcionament de línies de producció (detectant-ne punts crítics i colls d’ampolla), estudiar fallades mecàniques, assajos ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/143/camera-dalta-velocitat.html

Càmera de termografia de precisió
Equip consistent en una càmera tèrmica per infraroig que determina les temperatures dels objectes amb una alta precisió (± 20 °C). Permet realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/574/camera-termografia-precisio.html

Cabalímetre d'ultrasons
Equip que permet determinar els cabals de fluids sense introduir modificacions a les canalitzacions ja que el sistema es col·loca sobre les mateixes canalitzacions, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/580/cabalimetre-dultrasons.html

Espectrofotòmetre d'infraroig FTIR amb ATR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics i determinades estructures de mostres sòlides i líquides, mitjançant espectroscòpia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/56/espectrofotometre-dinfraroig-ftir-atr.html

Forn elèctric
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre 0 i 220 °C. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/418/forn-electric.html

Mesurador de paràmetres per variables energètiques
Equip que permet mesurar els paràmetres de temperatura, humitat i pressió dels fluids, per a la determinació de variables energètiques.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/584/mesurador-parametres-variables-energetiques.html

Sistema de modelització d'aire condicionat
Equip que permet simular el funcionament real d'una instal·lació centralitzada de condicionament d'aire.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/575/sistema-modelitzacio-daire-condicionat.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.