Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Vibracions

Resultats 1 - 17 d'un total de 17

Analitzador de vibracions
Equip portàtil que permet l’amplificació i el condicionament de senyals per a sensors de tipus piezoelèctrics destinats a estudis d’anàlisi modal. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/159/analitzador-vibracions.html

Analitzador en temps real
Equip consistent en un analitzador que permet realitzar i mostrar mesures d'espectres de freqüència d'un audiosenyal en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/718/analitzador-temps-real.html

Analitzador portàtil
Equip consistent en un analitzador que permet realitzar i mostrar mesures d'espectres acústics i de vibracions en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/723/analitzador-portatil.html

Analitzadors de pertorbacions acústiques i de vibracions
Equip que consta de diversos aparells com ara acceleròmetres, sondes de soroll i de desplaçament, sondes de pressió, sonòmetre, etc. Permet dur a terme ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/202/analitzadors-pertorbacions-acustiques-vibracions.html

Calibrador d'acceleròmetres
Calibrador d’acceleròmetres. L’equip genera una acceleració de 10 ms -2 a una freqüència a 159,15 Hz±0.02%.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/722/calibrador-daccelerometres.html

Calibrador per vibració
Equip que permet el calibratge d'acceleròmetres per vibració induïda.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/685/calibrador-vibracio.html

Interferòmetre
Equip que permet fer mesures de velocitats i desplaçaments mitjançant interferometria de desplaçament Doppler. El sistema mesura només en un punt i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/314/interferometre.html

Martell d'impacte
Equip consistent en un martell excitador amb cèl·lula de càrrega per a la realització d’anàlisis modals.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/684/martell-dimpacte.html

Martell d'impacte
Martell amb cèl·lules de càrrega per fer anàlisi modal.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/203/martell-dimpacte.html

Pulse B&K
Equip que consisteix en un sistema d’adquisició i generació de polsos per a la realització de tasques d’anàlisi modal i de senyals diversos. Incorpora ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/204/pulse-bk.html

Sistema d'adquisició
Sistema d’adquisició i tractament de senyals de 32 canals, amb programari incorporat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/338/sistema-dadquisicio.html

Sistema de monitoratge vibratori MVX
Equip que consisteix en un sistema d’adquisició i tractament de senyals, amb programari incorporat, per al monitoratge vibratori en línea remot.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/206/sistema-monitoratge-vibratori-mvx.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre integrador-promediador que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per determinar l'amplitud, la intensitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/721/sonometre.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre integrador-promediador que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per determinar l'amplitud, la intensitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/720/sonometre.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per tal de determinar l'amplitud, la intensitat acústica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/719/sonometre.html

Taula de vibracions
Equip que recrea vibracions en un rang de freqüènciesi velocitat o acceleració. S'empra per a calibratges d'acceleròmetres i la comprovació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/74/taula-vibracions.html

Vibròmetre làser
Equip portàtil que treballa amb tecnologia làser per efecte Doppler i permet fer mesures de vibracions a distància (entre 0,1 i 30 m), amb gran velocitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/207/vibrometre-laser.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.