Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Acústica

Resultats 1 - 15 d'un total de 15

Amplificador B&K (Brüel & Kjaer)
Equip que permet l’amplificació i el condicionament multicanal de senyals acústics i vibratoris.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/199/amplificador-bk-bruel-kjaer.html

Analitzador en temps real
Equip consistent en un analitzador que permet realitzar i mostrar mesures d'espectres de freqüència d'un audiosenyal en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/718/analitzador-temps-real.html

Analitzador portàtil
Equip consistent en un analitzador que permet realitzar i mostrar mesures d'espectres acústics i de vibracions en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/723/analitzador-portatil.html

Analitzadors de pertorbacions acústiques i de vibracions
Equip que consta de diversos aparells com ara acceleròmetres, sondes de soroll i de desplaçament, sondes de pressió, sonòmetre, etc. Permet dur a terme ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/202/analitzadors-pertorbacions-acustiques-vibracions.html

Autoclau d'esterilització
Equip que permet l'esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, sorra, etc. Amb una capacitat de 7 l, pot treballar en un rang de temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/568/autoclau-desterilitzacio.html

Calibrador d'acceleròmetres
Calibrador d’acceleròmetres. L’equip genera una acceleració de 10 ms -2 a una freqüència a 159,15 Hz±0.02%.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/722/calibrador-daccelerometres.html

Estudi d'aïllaments
Es poden realitzar sonometries de interior, mitjaçant la fons de soroll, així com planificar a priori la insonorització mitjançant diferents eines ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/11/estudi-daillaments.html

Estudis acústics ambientals
Servei en què es realitzen estudis acústics ambientals, com ara mapes de soroll per poblacions i avaluació de la pressió sonora ambiental. També es ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/10/estudis-acustics-ambientals.html

Generador de soroll
Generador format per un dodecaedre, un preamplificador i un amplificador. El dodecaedre està compost de 12 altaveus col·locats de manera que l'emissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/67/generador-soroll.html

Martell d'impacte
Martell amb cèl·lules de càrrega per fer anàlisi modal.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/203/martell-dimpacte.html

Pulse B&K
Equip que consisteix en un sistema d’adquisició i generació de polsos per a la realització de tasques d’anàlisi modal i de senyals diversos. Incorpora ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/204/pulse-bk.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre integrador-promediador que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per determinar l'amplitud, la intensitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/721/sonometre.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre integrador-promediador que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per determinar l'amplitud, la intensitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/720/sonometre.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per tal de determinar l'amplitud, la intensitat acústica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/719/sonometre.html

Sonòmetre integrador del tipus 1
Sonòmetre amb diverses funcions, ja que està connectat a un PC i treballa amb un programari propi. Disposa de dos micròfons del tipus 1 amb els quals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/66/sonometre-integrador-del-tipus-1.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.