Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Anàlisis quantitatives

Resultats 1 - 9 d'un total de 9

Calorímetre de rastreig diferencial (DSC)
Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva temperatura. És possible determinar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/841/calorimetre-rastreig-diferencial-dsc.html

Cromatògraf de gasos
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat de perfil tèrmic entre 50 i 450 °C (increments d'1 °C), i d'anàlisis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/694/cromatograf-gasos.html

Cromatògraf de gasos (GC)
L’equip realitza la separació de diverses substàncies volàtils presents en una mostra. La separació permet la identificació i quantificació dels ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/833/cromatograf-gasos-gc.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos organics volàtils amb la possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/430/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/429/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de Líquids d’Ultra Alta Resolució (UHPLC)
Equip que permet la separació de diverses substàncies presents en una mostra. Aquesta separació permet l’ identificació i quantificació de diverses ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/832/cromatograf-liquids-d’ultra-alta-resolucio-uhplc.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet la identificació de grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides, per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/671/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre UV - Vis
L’equip realitza la mesura de la quantitat de llum absorbida per una mostra a una longitud d’ona determinada, o fent un escombrat entre 2 longituds ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/834/espectrofotometre-uv-vis.html

Incubadora refrigerada
Equip consistent en una incubadora refrigerada Medilow L , de 500 l de capacitat, amb circulació forçada d'aire, control de temperatura digital ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/702/incubadora-refrigerada.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.