Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Sòl i subsòl

Resultats 1 - 12 d'un total de 12

Autoclau
Equip que permet l’esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, terra, etc. Les característiques de l’equip són: - Capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/285/autoclau.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/429/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos organics volàtils amb la possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/430/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Ecotoxicologia aquàtica i terrestre
Servei de realització d'estudis i assaigs de mesura de toxicitat aguda i subcrònica (a curt i llarg termini), amb diferents organismes aquàtics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/113/ecotoxicologia-aquatica-terrestre.html

Espectròmetre d'absorció atòmica
Equip que permet la realització d'anàlisis de compostos metàl·lics, tant a mostres aquoses com per a mostres sòlides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/432/espectrometre-dabsorcio-atomica.html

Espectròmetre infraroig
Equip que permet la caracterització de compostos orgànics en mostres líquides, aquoses o sòlides. Un espectre d'infraroig és característic de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/436/espectrometre-infraroig.html

Espectrofotòmetre, fluorímetre, luminòmetre
Equip que permet la realització de determinacions espectrofotomètriques de fluorescència i/o de luminescència. Adient per al seguiment de biomarcadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/650/espectrofotometre-fluorimetre-luminometre.html

Forn de mufla
Forn de mufla WC Heraeus Hanau, model KR-170, per a temperatures regulables fins a 1 200 ºC.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/306/forn-mufla.html

Fotòmetre de flama
Equip que permet la realització d'anàlisis de continguts en sodi, potassi i liti en mostres aquoses i en mostres sòlides. L’equip té un límit ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/434/fotometre-flama.html

Lupa
Sistema òptic amb càmera incorporada (x40, x20) per a l’observació i l'estudi de mostres no planes.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/288/lupa.html

Mostreigs de camp en zones naturals
Presa de mostres d’organismes vius, aigües, sòls, o sediments. L’objectiu es el seguiment dels biomarcadors a nivell molecular en organismes viuscom ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/114/mostreigs-camp-zones-naturals.html

Servei d'histologia
Servei d'estudis histològics mitjançant els equips: inclusor de parafina, estació formadora de blocs, micròtom i tenyidor automàtic. Preparació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/115/servei-dhistologia.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.