Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Sostenibilitat

Resultats 1 - 8 d'un total de 8

Banc de proves per a col·lectors solars
Equip per realitzar proves per a col·lectors solars de mitjana/baixa temperatura i façanes multifuncionals ventilades (bioclimàtiques).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/337/banc-proves-col·lectors-solars.html

Gestió de la qualitat
Servei que ajuda el client a gestionar el seu sistema de qualitat i a implantar-lo. Experts en normes ISO 17025, ISO 9001 i 14000. Assessorament sobre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/9/gestio-qualitat.html

Mesura de camps electromagnètics
Servei en què es realitzen les mesures de camps electromagnètics amb un rang freqüencial de 1 Hz fins a 18 GHz en relació a entorns industrials, espais ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/140/mesura-camps-electromagnetics.html

PAuS - Plataforma d'Arquitectura i Sostenibilitat
Centre d'investigació, docència i transferència de coneixement creat el 2006. Focalitzat en l'aplicació pràctica de la sostenibilitat en l'edificació, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/52/paus-plataforma-darquitectura-sostenibilitat.html

Projectes sostenibles
Disseny i desenvolupament de projectes arquitectònics sostenibles-solars en l'àmbit de l'escola d'arquitectura del Vallès. Centre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/34/projectes-sostenibles.html

Simulador de sala de màquines
Equip consistent en un mòdul de simulació dissenyat d'acord amb la normativa i els requisits del codi STCW95. Combina sistemes de representació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/777/simulador-sala-maquines.html

Tintura de teixits en bobina creuada
Equip que permet el tintat ecològic de teixits per bobina creuada amb recuperació del bany de tintura per a la seva reutilització (fins a 25 vegades). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/333/tintura-teixits-bobina-creuada.html

UPCO2 - Programa de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
Avaluació d'emissions de CO 2. Disseny d'estratègies eficients per implementar i avaluar aquestes estratègies. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/59/upco2-programa-reduccio-demissions-gasos-defecte-hivernacle.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.