Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Metrologia

Resultats 1 - 23 d'un total de 23

Caixes de galgues de grau 0
Caixes de blocs patró longitudinals de grau 0, d'entre 0,5 i 100 mm. Es disposa d’una caixa de 115 BPL (blocs patró longitudinals) i una altra ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/60/caixes-galgues-grau-0.html

Calibrador de blocs patró longitudinals
Equip que permet fer mesures comparatives de blocs patró longitudinals de grau 1 i 2, d'acer, ceràmica i tungstè, amb una precisió de 0,01 µm ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/57/calibrador-blocs-patro-longitudinals.html

Calibrador elèctric multiproducte
Generador elèctric multiproducte patró. S'utilitza per al calibratge de qualsevol equip elèctric. Genera qualsevol tipus de senyal elèctric (tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/62/calibrador-electric-multiproducte.html

Calibrador elèctric portàtil
Equip calibrador elèctric multiproducte portàtil. És generador y lector de senyals elèctrics (V, A), de resistències i de temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/68/calibrador-electric-portatil.html

Calibratge d'instrumentació
Calibratge d'instrumentació òptica en el rang NIR-VIS-UV (espectrefotòmetres, espectreradiòmetres, colorímetres,luxòmetres, radiòmetres, etc.)
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/35/calibratge-dinstrumentacio.html

Calibratge de comparadors
Calibratge de rellotjes comparadors, indicadors digitals amb un rang de 25 mm. la resolució del calibratges és de 0,1 µm. El laboratori està acreditat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/4/calibratge-comparadors.html

Calibratge de micrómetres
Calibratge de micrómetres, palmers amb un rang de mesura de 800 mm.El laboratori està acreditat per ENAC amb la ISO 17025 amb el nº de acreditat 152/LC10.110.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/3/calibratge-micrometres.html

Calibratge de patrons de diàmetre exterior - eixos
Calibratge de patróns de diàmetre exterior. Rang de mesura de 0 mm fins a 300 mm. Resolució de 0,1 µm. El laboratori està acreditat per ENAC amb la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/5/calibratge-patrons-diametre-exterior-eixos.html

Calibratge de patrons de diàmetre interior - anells
Calibratge de patrons de diàmetre interior. Rang de mesura de 2 mm fins a 230 mm. Resolució de les mesures 0,1 µm. El laboratori està acreditat per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/6/calibratge-patrons-diametre-interior-anells.html

Calibratge de peus de rei
Calibratge de peus de rei amb un rang màxim de 1000 mm i de resolució superior o igual a 0,01 mm. El laboratori està acreditat per ENAC amb la norma ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/2/calibratge-peus-rei.html

Calibratges elèctrics
Servei en què es realitzen calibratges d'equips elèctrics del tipus pinces amperimètriques, multímetres, testers, oscil·loscopis, lectors de temperatura, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/18/calibratges-electrics.html

Espectrofotòmetre d'absorció atòmica
Equip que permet analitzar metalls en solucions inorgàniques. La mostra o el patró circula cap el diluïdor automàtic (SIPS). El temps de calibratge, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/47/espectrofotometre-dabsorcio-atomica.html

Generador de raigs X
Generador de raigs X d’alta estabilitat, de 30, 40 i 300 kV, amb un tensió màxima de 320 kV i potència de 4,2 W. Acreditat per l'Entitat Nacional ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/263/generador-raigs-x.html

Irradiador fotònic
Equip dotat de 8 fonts radioactives d’activitat diversa, que permet realitzar calibratge d’altres equips per mesurar radiacions ionitzants, i que està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/264/irradiador-fotonic.html

Laboratori de metrologia
Servei consistent en un laboratori de metrologia dotat d'equips que permeten la realització de mesures de rugositat 2D i 3D, determinació de perfils ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/118/laboratori-metrologia.html

Màquina d'una coordenada horitzontal
Equip que permet fer mesures de qualsevol tipus de component, amb una precisió de 0,1 µm en una dimensió, i límit de 200 mm per a mesures exteriors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/58/maquina-duna-coordenada-horitzontal.html

Màquina de calibratge de comparadors / Calibratge de comparadors
Equip utilitzat per al calibratge de rellotges comparadors, amb un rang (entre mesura mínima i màxima) de 25 mm i una precisió de 0,1µm. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/59/maquina-calibratge-comparadors-calibratge-comparadors.html

Mamògraf
Equip per al calibratge d’aparells de mesura de radiacions ionitzants.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/265/mamograf.html

Mesurador 3D - CMM
Equip que permet realitzar mesures directes per coordenades, per a la seva digitalització, mitjançant l’acció de palpadors en continu, per a la verificacions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/791/mesurador-3d-cmm.html

Plat dinamomètric
Equip consistent en un plat dinamomètric, amb amplificador de senyal i cadena de mesura completa, per a la determinació i mesura de les 3 components ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/736/plat-dinamometric.html

Rugosímetre-perfilómetre
Equip que permet la determinació i mesura de la rugositat en 2D i 3D, per a l'elaboració de perfils de mostres sòlides, controlat per ordinador.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/735/rugosimetre-perfilometre.html

Sistema òptic de mesura
Equip que permet realitzar mesures de components per coordenades (MMC), així com l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’aquests. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/790/sistema-optic-mesura.html

Túnel de vent
Equip que consisteix en un túnel de circuit obert i amb càmera tancada de 20 cm de diàmetre per a la realització de mesures de velocitat, pressió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/162/tunel-vent.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.