Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Comunicacions

Resultats 1 - 16 d'un total de 16

Assessorament en el disseny de circuits electrònics de radiofreqüència
El servei ofereix l’assessorament en el disseny de circuits electrònics de radiofreqüència i microones. El mateix servei inclou l’adaptació d’impedàncies, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/139/assessorament-disseny-circuits-electronics-radiofrequencia.html

Assessorament sobre estàndards a l'àrea de les TIC
Servei que proporciona assessorament sobre normatives provinents de diferents organismes d’estandardització, com ara l’Organització Internacional ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/69/assessorament-sobre-estandards-larea-tic.html

Cambra anecoica
Cambra anecoica per mesurar diagrames de radiació a partir de 800 MHz fins a 40 GHz. Transformació de camp proper a camp llunyà. Capacitat per a realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/506/cambra-anecoica.html

Eina de planificació de xarxa
Equip consistent en una eina software de planificació de xarxes cel·lulars que permet realitzar estudis de xarxes GSM, GPRS i UMTS (“Groupe Special ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/451/eina-planificacio-xarxa.html

Eines de proves d'unitat
Equip consistent en una eina de monitorització de xarxes cel·lulars GSM, GPRS i UMTS (“Groupe Special Mobile”, “General Packet Radio Services“, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/450/eines-proves-dunitat.html

Execucions remotes al clúster de computació per plataformes web
El servei AJO ( Asynchronous Job Operator ) proporciona un sistema transparent per aplicacions i serveis web que permet l'execució remota asíncrona ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/138/execucions-remotes-cluster-computacio-plataformes-web.html

Generador de bits
Equip que genera seqüències pseudoaleatòries de bits i comprova que en les seqüències rebudes no hi hagi cap error. Permet fer tests d’error a 10 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/44/generador-bits.html

Generador vectorial de senyals
Equip consistent en un generador vectorial de senyals en un rang de freqüències comprès entre 9 kHz i 3,2 GHz. Disposa d’interfícies Ethernet, GPIB ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/681/generador-vectorial-senyals.html

Gestió de projectes de recerca
Servei orientat a la gestió de projectes d’investigació, innovaciói desenvolupament, especialment aquells finançats per administracions públiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/71/gestio-projectes-recerca.html

Plataforma per desenvolupar aplicacions de distribució de continguts multimèdia
Servei que permet desenvolupar aplicacions i serveis remots sobre una plataforma de distribució de continguts multimèdia ja desenvolupada i en funcionament. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/70/plataforma-desenvolupar-aplicacions-distribucio-continguts-multimedia.html

Programació d'errors per a sistemes tolerants a fallades
Servei de concepció e implementació de codificadors i descodificadors de codis detectors i/o correctors d'errors mitjançant sistemes programables ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/91/programacio-derrors-sistemes-tolerants-fallades.html

Programador perifèric universal de radio (USRP)
Equip que permet realitzar disseny i implementació de plataformes de sistemes de radio programable (SDR).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/459/programador-periferic-universal-radio-usrp.html

Reflectòmetre òptic del domini temporal (OTDR)
Equip que permet caracteritzar i comprovar l’existència de defectes a la fibra òptica i en desplegaments de fibra òptica.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/42/reflectometre-optic-del-domini-temporal-otdr.html

Tèster de comunicació de ràdio
Equip d'instrumentació per a tecnologies ràdio, concebut perser utilitzat en diverses aplicacions i suportant diferents protocols ràdio. Permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/449/tester-comunicacio-radio.html

Tèster universal de comunicació de ràdio
Equip d'instrumentació per a tecnologies ràdio, concebut perser utilitzat en diverses aplicacions i suportant diferents protocols ràdio. L'equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/448/tester-universal-comunicacio-radio.html

Test de paquets SDH
Equip que genera paquets SDH (jerarquia digital síncrona, "synchronous digital hierarchy") per introduir-los en una xarxa. La comprovació d’errors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/45/test-paquets-sdh.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.