Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Telecomunicacions

Resultats 1 - 10 d'un total de 10

Analitzador portàtil d’espectres i xarxes
L’equip es una analitzador portàtil amb varies funcions. . L’equip realitza les funcions d’analitzador d’antena, analitzador de xarxes vectorials ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/822/analitzador-portatil-d’espectres-xarxes.html

Cambra de diagnòstic en radiofreqüència
L’equip es una cambra anecoica per el diagnosi de radiofreqüència de dispositius en el interval de 700 MHz als 6GHz. L’equip disposa d’un espai ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/821/cambra-diagnostic-radiofrequencia.html

Comunicacions electròniques a través d'un medi bidimensional
Anàlisi i desenvolupament de xarxes de sensors comunicats a través d'una superfície conductora.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/90/comunicacions-electroniques-traves-dun-medi-bidimensional.html

Eina de planificació de xarxa
Equip consistent en una eina software de planificació de xarxes cel·lulars que permet realitzar estudis de xarxes GSM, GPRS i UMTS (“Groupe Special ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/451/eina-planificacio-xarxa.html

Eines de proves d'unitat
Equip consistent en una eina de monitorització de xarxes cel·lulars GSM, GPRS i UMTS (“Groupe Special Mobile”, “General Packet Radio Services“, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/450/eines-proves-dunitat.html

Làser polsat de Nd:YAG estabilitzable per injecció
Làser de Nd:YAG , polsat per Q-switch, monomode estabilizable per injecció, amb generador de 2n harmònic. Proporciona polsos de llum d'uns 10 ns ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/730/laser-polsat-ndyag-estabilitzable-perinjeccio.html

Mesura de camps electromagnètics
Servei en què es realitzen les mesures de camps electromagnètics amb un rang freqüencial de 1 Hz fins a 18 GHz en relació a entorns industrials, espais ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/140/mesura-camps-electromagnetics.html

Programador perifèric universal de radio (USRP)
Equip que permet realitzar disseny i implementació de plataformes de sistemes de radio programable (SDR).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/459/programador-periferic-universal-radio-usrp.html

Tèster de comunicació de ràdio
Equip d'instrumentació per a tecnologies ràdio, concebut perser utilitzat en diverses aplicacions i suportant diferents protocols ràdio. Permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/449/tester-comunicacio-radio.html

Tèster universal de comunicació de ràdio
Equip d'instrumentació per a tecnologies ràdio, concebut perser utilitzat en diverses aplicacions i suportant diferents protocols ràdio. L'equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/448/tester-universal-comunicacio-radio.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.