Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Urbanisme

Resultats 1 - 9 d'un total de 9

Aixecament d´alta precisió d´edificis i entorns urbans amb escàner làser
Servei que proporciona la possibilitat de realitzar un aixecament científic tridimensional d'un edifici o espai urbà, amb l’ajut del escàner làser ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/121/aixecament-dalta-precisio-dedificis-entorns-urbans-escaner-laser.html

Anàlisi i ordenació territorial
Servei d'assessorament especialitzat en l'anàlisi de les formes i processos de transformació recents a les ciutats europees, amb especial atenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/72/analisi-ordenacio-territorial.html

Anàlisi i planejament urbanístic
Servei d'assessorament especialitzat en l'anàlisi de les formes i processos de transformació recentsa les ciutats europees, amb especial atenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/73/analisi-planejament-urbanistic.html

Aplicacions interactives de realitats virtual (VR) sobre la ciutat i el territori
El servei elabora propostes i projectes de recerca, en els que s'incorporen els sistemes de coneixement urbà basats en SIG. Utilitza cartografia o ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/123/aplicacions-interactives-realitats-virtual-vr-sobre-ciutat-territori.html

Escàner làser de curt abast
Equip consistent en un escàner de curt abast que proporciona dades de posició tridimensionals d’una superfície o d’elements arquitectònics, de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/715/escaner-laser-curt-abast.html

Escàner làser terrestre d'abast mitjà
Equip consistent en un escàner d'abast mitjà que proporciona dades de posició tridimensionals d'una superfície o d'elements arquitectònics, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/717/escaner-laser-terrestre-dabast-mitja.html

Escàner làser terrestre de llarg abast
Equip consistent en un escàner de llarg abast que proporciona dades de posició tridimensionals d'una superfície o d'un edifici, de manera sistemàtica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/716/escaner-laser-terrestre-llarg-abast.html

Estudis i recerca sobre temes territorials i urbanístics
Servei d'investigació, des de la perspectiva morfològica, tipològica i amb una visió de la valoració de diferents temàtiques tal com la funcionalitat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/74/estudis-recerca-sobre-temes-territorials-urbanistics.html

Propostes i aplicacions de les TIC's i els SIG en entorns arquitectònics i urbans
Servei adreçat a l'elaboració d'estudis avançats del parc edificat (tipificació, catalogació, valoració, cadastre), al càlcul d’indicadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/122/propostes-aplicacions-tics-sig-entorns-arquitectonics-urbans.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.