Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Qualitat de l'aire

Resultats 1 - 9 d'un total de 9

Avaluació de l’emissió de compostos orgànics volàtils en materials
El servei ofereix la identificació dels compostos orgànics volàtils (COV) procedents pels materials constructius i la quantificació dels factors d’emissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/133/avaluacio-l’emissio-compostos-organics-volatils-materials.html

Avaluació de l’impacte d’activitats sobre el medi ambient atmosfèric
El servei ofereix el càlcul dels nivells d’immissió d’activitats, noves i existents, mitjançant la modelització numèrica (Models meteorològics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/130/avaluacio-l’impacte-d’activitats-sobre-medi-ambient-atmosferic.html

Cálcul de l’emissió superficial de gasos en abocadors de residus i terres contaminades
El servei ofereix la possibilitat d’identificar i quantificar la emissió superficial de gasos contaminants d’abocadors i terres contaminades mitjançant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/126/calcul-l’emissio-superficial-gasos-abocadors-residus-terres-contaminades.html

Càlcul de la concentració de siloxans en biogàs
Càlcul de la concentració de siloxans en biogàs d'abocadors de residus, plantes d'aigües residuals i plantes de tractament de residus utilitzant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/128/calcul-concentracio-siloxans-biogas.html

Caracterització de la composició i poder calorífic d’un biogàs
El servei ofereix la determinació dels nivells de concentració de gasos permanents (CH 4 , CO 2 , O 2 , CO, H 2 i N 2 ) tant in situ com amb estudis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/127/caracteritzacio-composicio-poder-calorific-d’un-biogas.html

Control de la qualitat de aire en ambients interiors i disseny de paràmetres de ventilació
El servei ofereix un sistema de control de la qualitat de l’aire interior en edificis mitjançant el control de diferents paràmetres. Mitjançant la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/132/control-qualitat-aire-ambients-interiors-disseny-parametres-ventilacio.html

Identificació i quantificació de compostos orgànics volàtils
El servei ofereix la identificació i quantificació de compostos orgànics volàtils (COV) en qualsevol àmbit d’aplicació : aire interior i exterior ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/134/identificacio-quantificacio-compostos-organics-volatils.html

Identificació i quantificació dels compostos generadors d’episodis d’olor mitjançant control social, anàlisis química i modelització numèrica en aire exterior i interior. Determinació de
El servei ofereix la identificació i quantificació dels nivells de concentració dels compostos generadors d’episodis d’olor i la identificació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/131/identificacio-quantificacio-compostos-generadors-d’episodis-d’olor-mitjancant-control-social-analisis-quimica-modelitzacio-numerica-aire-exterior-interior--determinacio-de.html

Quantificació de la qualitat de l’aire en àrees urbanes
El servei ofereix la quantificació dels nivells de concentració (nivells d’immissió) de partícules, compostos orgànics volàtils, semivolàtils ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/129/quantificacio-qualitat-l’aire-arees-urbanes.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.