Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Màquines

Resultats 1 - 23 d'un total de 23

Càmera d'alta velocitat
Equip que permet analitzar el funcionament de línies de producció (detectant-ne punts crítics i colls d’ampolla), estudiar fallades mecàniques, assajos ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/143/camera-dalta-velocitat.html

Calibratge palpador rapids
Calibratge de palpadors rápids de interior e exterior. Mesuradors rápids
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/7/calibratge-palpador-rapids.html

Cambra climàtica
Equip per a l'assaig d'equips bescanviadors de calor i per a l'assaig d'equips tèrmics per aire en general. Les dimensions de la cambra ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/336/cambra-climatica.html

Cambra hiperbàrica
Equip que recrea condicions de pressió mitjançant la pressió hidrostàtica. El rang de l'equip és de 0 a 30 atm. El volum de la cambra és de 816 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/61/cambra-hiperbarica.html

Centre de mecanitzat-CNC
Equip consistent en un centre de mecanitzat vertical (3 eixos) per a l’elaboració i fabricació de components de formes i grandàries molt diverses, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/794/centre-mecanitzat-cnc.html

Electroerosió
Equip d’electroerosió per penetració que permet la fabricació i elaboració d'eines, components i prototips de metall. La possibilitat de configuració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/793/electroerosio.html

Equip de frens dinamomètrics
Equip dissenyat per a la determinació del parell en assaigs de màquines elèctriques rotatives mitjançant la mesura de fre necessària, en tant que ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/96/equip-frens-dinamometrics.html

Forn de refusió de soldadura
Equip que, mitjançant corbes d’escalfament-refredament programables, permet fer unions per soldadura de plaques de circuit imprès (PCB) per aire per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/174/forn-refusio-soldadura.html

Fresadora
Fresadora amb control numèric automatitzat i amb programari Sinumerik 810/820. Les característiques més importants de l’equip són: - X/Y/Z48/-/236 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/137/fresadora.html

Fresadora de 5 eixos
Equip consistent en una fresadora de 5 eixos, amb carregador d’eines automàtic (dos carros) que permet l'elaboració de components complexos. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/792/fresadora-5-eixos.html

Laboratori de metrologia
Servei consistent en un laboratori de metrologia dotat d'equips que permeten la realització de mesures de rugositat 2D i 3D, determinació de perfils ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/118/laboratori-metrologia.html

Mecanitzat multifuncional
Equip que permet el mecanitzat multifuncional (tornejat-fresat) en 7 eixos (X, Y, Z gir al capçal, gir de la peça, canvi de mordassa i atac per la cara ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/795/mecanitzat-multifuncional.html

Mesurador 3D - CMM
Equip que permet realitzar mesures directes per coordenades, per a la seva digitalització, mitjançant l’acció de palpadors en continu, per a la verificacions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/791/mesurador-3d-cmm.html

Mesurador de parell dinàmic
Equip transductor amb rotor aïllat que permet fer mesures de parells de 10 N a 900 Hz. Treballa amb modulació de freqüència. Programari Spider 8.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/148/mesurador-parell-dinamic.html

Mesurador de peces, plantilles i útils
Mesura de qualsevol equip vers un plànol cedit pel client. Verificació de cotes i determinació de incertessa.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/8/mesurador-peces-plantilles-utils.html

Plat dinamomètric
Equip consistent en un plat dinamomètric, amb amplificador de senyal i cadena de mesura completa, per a la determinació i mesura de les 3 components ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/736/plat-dinamometric.html

Premsa hidràulica
Equip que permet dur a terme processos de compactació mitjançant l’aplicació isostàtica de pólvores de diversos materials (metalls, metalls durs, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/173/premsa-hidraulica.html

Rugosímetre-perfilómetre
Equip que permet la determinació i mesura de la rugositat en 2D i 3D, per a l'elaboració de perfils de mostres sòlides, controlat per ordinador.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/735/rugosimetre-perfilometre.html

Sistema òptic de mesura
Equip que permet realitzar mesures de components per coordenades (MMC), així com l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’aquests. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/790/sistema-optic-mesura.html

Talladora de pressió Isomet
Equip per permet fer talls de precisió a velocitats baixes, adequat per a qualsevol tipus de mostra.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/251/talladora-pressio-isomet.html

Taller mecànic
Disseny de components solitaris i/o en conjunts amb programari de disseny assistit per ordinador Pro-ENGINEER. El mecanitzat es du a terme ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/56/taller-mecanic.html

Torn de control numèric
Equip dotat de control numèric per computadora (CNC), amb control Sinumerik 810/820, que permet el mecanitzat de precisió de components metàl·lics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/142/torn-control-numeric.html

Torn programable (CNC)
Torn de control numèric programable amb codi G, amb velocitat de gir compresa entre 100 i 4000 rpm, parell màximde 7 N·m a 2000 rpm i recorregut dels ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/737/torn-programable-cnc.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.