Vés al contingut (premeu Retorn)

Concurs Estabilització places de Tècnic/a de Suport en Biblioteca

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publica en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE LA CONVOCATÒRIA                                                              

 

 

Bases de la convocatòria

Resolució 178/2021, de 4 de febrer publicada al DOGC núm.8339, d'11 de febrer de 2021


Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)

Relació de places convocades de Tècnic/a de Suport en Biblioteca 

Annex 1 de les Bases de la convocatòria

Places convocades per al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

 

Total  6 places

 • 1 plaça a Terrassa
 • 4 places a Barcelona
 • 1 plaça a Castelldefels

Perfil de les places convocades de Tècnic/a de Suport en Biblioteca

Perfil específic

Procediment presentació de la sol·licitud

Instruccions per presentar la sol·licitud

Sol·licitud de participació i accés al registre telemàtic

Sol·licitud a presentar al registre

Accés al registre electrònic

Termini de presentació de sol·licituds

De l'11 de febrer fins el dia 24 de febrer de 2021 a les 23:59 h

Calendari dies inhàbils 2021

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 408/2021, de 24 de març

Data publicació: 26/3/2021


Motius d'exclusió

 

Accediu a la seu electrònica per fer les al·legacions termini fins dia 8 d'abril de 2021

Llista provisional de persones exemptes i de persones que hauran de fer la prova per acreditar els coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 409/2021, de 24 de març

 Data publicació: 26/3/2021

 

Accediu a la seu electrònica per fer les al·legacions termini fins dia 8 d'abril de 2021

Constitució tribunal, data i lloc

25 de març de 2021 telemàtica

 

Composició del tribunal

Membres titulars:

 

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:        
 • Dídac Martínez Trujillo    
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Alberto Parra Miguel
 • Jordi Cuesta Fabrego      

 

Membres suplents:

 

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Judith Cardelús Castells

Vocals:

 • Marta López Vivancos
 • Maria Ángeles Garcia Pedrero
 • Isabel Simó Goberna
 • Juan Pedro López Aguilera

Tribunal constituït (en data 25/3/21)

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Mireia Oltra Díez
Vocals:        

 • Dídac Martínez Trujillo    
 • Cristina Domínguez Muñoz
 • Alberto Parra Miguel
 • Isabel Simó Goberna

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 553/2021, de 26 d'abril

 Data publicació: 27/4/2021

Llista definitiva de persones exemptes i de persones convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Resolució 554/2021, de 26 d'abril

 Data publicació: 27/4/2021

Prova i resultats de les proves de coneixements de llengua catalana i/o castellana

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat i a la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 14/5/2021


Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 16/6/2021

DESENVOLUPAMENT I VALORACIÓ DEL CONCURS
PRIMERA FASE: PROVES DE CAPACITAT

Primer exercici: qüestionari de coneixements test i/o de resposta breu

Convocatòria al primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat i a la prova de coneixements de llengua catalana

Data publicació: 14/5/2021


Resultats 1er exercici Estabilització TSB

Data publicació: 16/6/2021

Segon exercici: supòsit pràctic professional

Resultats 2n exercici Estabilització TSB

Data publicació: 30/6/2021

Tercer exercici: entrevista personal

Convocatòria al 3er exercici de la primera fase de proves de capacitat.

Data publicació: 1/7/2021 

 

Resultats 3er exercici Estabilització TSB

Data publicació: 21/7/2021

SEGONA FASE: VALORACIÓ DELS MÈRITS

Valoració provisional i definitiva de la segona fase

Resultats valoració mèrits estabilització TSB

Data publicació: 1/7/2021

QUALIFICACIONS FINALS

 Qualificacions finals

 

Resultats puntuació final estabilització TSB

Data publicació: 28/7/2021

RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA

 Resultat final

Resolució 1085/2021, de 28 de juliol

Data publicació: 29/7/2021