Vés al contingut (premeu Retorn)

192-98, 192-99, 192-100 i 192-101

Tècnic/a de taller i laboratori

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places 4 places de Tècnic/a de taller i laboratori 
Codi places 192-98,192- 99, 192-100 i 192-101
Unitat UTG Campus Terrassa
Perfil genèric Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3
Grup 3
Complement lloc de treball O
Jornada Partida
Perfil específic de les places (requisits i competències)

Perfil 192-98 (annex 1 de les bases)

Perfil 192-99 (annex 2 de les bases)

Perfil 192-100 (annex 3 de les bases)

Perfil 192-101 (annex 4 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1764/220

Publicada: 24/5/2023


Publicació DOGC núm.8922 (català)

Publicación DOGC núm. 8922 (castellano)

Termini de presentació de sol·licituds

Del 25 de maig al 8 de juny de 2023

Accediu al formulari del registre electrònic i adjunteu la documentació requerida a la base quarta de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2171/270

Publicada: 19/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de juny

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2398/293

Publicada: 4/7/2023

Membres del tribunal

Mercedes Jiménez Lara

Daniel Guerrero Verdú   

Felicidad Barrio Zayas

Maria Rodríguez Reyes

Montserrat Guerrero Asuar

Data constitució tribunal 26 de juliol de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica
Convocatòria a la prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria prova de català

Publicada: 5/7/2023

Resultat prova coneixements de llengua catalana

Resultats prova de català.

Publicada: 13/7/2023

Criteris de valoració i convocatòria a prova places 192-98, 192-99, 192-100 i 192-101

Criteris de valoració de la prova i entrevista i convocatòria a prova persones admeses

Publicada: 28/7/2023


Valoració proves  i convocatòria a entrevista

 


Valoració entrevista
Qualificacions finals

RESULTAT FINAL

motius exclusio.png

 

   formulari de consulta.png