Vés al contingut (premeu Retorn)

194-125

Encarregat/ada de manteniment

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Encarregat/ada de manteniment
Codi plaça 194-125
Unitat UTG Campus Diagonal-Besós
Perfil genèric Encarregat/ada de manteniment
Grup 3
Complement lloc de treball M
Jornada Partida
Perfil específic de la plaça (requisits i competències)

Perfil 194-125 (annex 1 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1824/226

Publicada: 29/5/2023


Publicació DOGC núm.8925 (català)

Publicación DOGC núm. 8925 (castellano)

Termini de presentació de sol·licituds

Del 30 de maig al 13 de juny de 2023

Accediu al formulari del registre electrònic i adjunteu la documentació requerida a la base quarta de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2153/268

Publicada: 19/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de juny

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2391/291

Publicada: 4/7/2023


Convocatòria a la prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria a prova de català

Publicada: 27/6/2023

Membres del tribunal

 Luís Candela Galindo

Javier Alonso Carrasco

Felicidad Barrio Zayas

Javier Cañizar Palleja

Diego Francisco Campanario Rodríguez

Data constitució tribunal

 11 de juliol de 2023 a les 10 hores de forma telemàtica

Resultat prova coneixements de llengua catalana

 Valoracions prova de català.

Publicada: 7/7/2023


Convocatòria a prova

Convocatòria a prova

Publicada: 13/7/2023

Valoració prova i convocatòria entrevista

Valoració prova i convocatòria entrevista

Publicada: 28/7/2023

Valoració entrevista i qualificacions finals

Valoració entrevista i qualificacions finals

Publicada: 18/9/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-3244/23

Publicada: 18/9/2023

motius exclusio.png

 

   formulari de consulta.png