Vés al contingut (premeu Retorn)

184-15

Responsable SIC

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Responsable SIC

 Codi concurs

184-15

Unitat

UTG Campus Manresa
Perfil genèric Responsable SIC
Grup 1
Complement lloc treball D
Jornada

Partida

Perfil específic

Perfil específic (requisits i competències)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1014/2020, de 7 de juliol

Publicada: 7/7/2020

Termini de presentació de sol·licituds

17 de juliol de 2020

Accedeix al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 1079/2020, de 20 de juliol

Publicada: 20/7/2020

Constitució del Tribunal

22 de juliol de 2020 a les 10 hores

Membres del Tribunal

Inmaculada Gómez Gómez

Sofia Pascual Gregori

Cristina Domínguez Muñoz

Jordi Calm Medina

Maria Nuria Vives Casas

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Es convoca a les persones candidates en torn de trasllat de diferent especialitat a la realització d'una prova

Publicada: 7/9/2020


Calendari de defensa de l'exercici: 22/09/2020

10:15 hores   Gemma CLIMENT

11:00 hores   Francesc MANCHO

11:45 hores   Fernando VERDUGO

Publicat: 18/9/2020

Convocatòria a entrevista

Es convoca a les persones candidates que han superat la prova a la realització d'una entrevista

Publicada: 23/9/2020

Data entrevista 29 de setembre de 2020 telemàtica

RESULTAT FINAL

Resolució 1259/2020, 1 d'octubre

Publicat: 2/10/2020

motius exclusio.png