Vés al contingut (premeu Retorn)

195-86

Tècnic/a Superior en Informàtica i Comunicacions

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça Tècnic/a Superior en IC 
Codis places 195-86
Unitat UTG Àmbit TIC Campus Nord
Perfil genèric Tècnic/a en IC nivell 1
Grup 1
Complement lloc treball I
Jornada Partida
Perfil específic (requisits i competències)

Perfil 195-86 (Annex 1 de les Bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1425/2021, de 9 de novembre

Publicada: 18/11/2021

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19 al 30 de novembre de 2021

Accedeix al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern
Llista de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-402/33

Publicada: 10/2/2022

Accedeix al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional 

Constitució del tribunal 31 de gener 2022 telemàtica

Composició del tribunal

Josefa Alberola Pérez

Xavier Serrano Gispert

Felicidad Barrio Zayas

Carlos Rio Cano

Francisco Morillas Martínez

Convocatòria prova Publicació criteris i convocatòria a prova persones candidates del torn de trasllat i promoció

Publicada: 22/2/2022

Convocatòria a entrevista

Publicació puntuació de la prova i convocatòria a entrevista

Publicada: 7/3/2022

Puntuacions entrevista i qualificacions finals

Qualificacions finals

Publicada: 16/3/2022

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-798/95

Publicada: 16/3/2022

motius exclusio.png

 

   formulari de consulta.png