Vés al contingut (premeu Retorn)

194-113 i 043-06/07

3 places Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places

Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions

Codi concurs i Unitat

Codi plaça: 194-113 per a la UTG Campus Diagonal-Besòs

 Codi places: 043-06/07 per a la Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

Perfil genèric Tècnic/a en IC nivell 1
Grup 1
Jornada Partida

Perfil específic

Perfil específic codi plaça 194-113

Publicada  18/5/2022


Esmena al perfil i modificació del termini de sol·licituds places codi 043-06/07 


Perfil específic codi places 043-06/07

Publicada  24/5/2022

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1326/190

Publicada  18/5/2022

Sol·licitud

Formulari electrònic per fer la sol·licitud  del 19 al 30 de maig de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base tercera de la convocatòria.

Nota: només caldrà omplir un formulari si opteu a les places codi 043-06/07

Termini presentació de sol·licituds

Plaça 194-113: del 19 al 30 de maig de 2022

 

Places codi 043-06/07: del  24 de maig al 2 de juny, d'acord amb l'esmena del perfil

Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1692/241

Publicada  16/6/2022

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de juny

Motius d'exclusió als processos selectius

Composició del tribunal

Places 043-06/07

Nuria Cuesta García
Carles Espadas Ors
Felicidad Barrio Zayas
Angel Aguilera Millan
Oriol Teixidó Romanos
Constitució del tribunal 7 de juliol de 2022 a les 10 hores telemàtica

Convocatòria a prova, criteris de valoració de la prova i entrevista.

Places 043-06/07

Convocatòria a prova, criteris de valoració de la prova i entrevista places 043-06/07

Publicada  8/7/2022

Data i lloc de la prova Places 043-06/07

15 de juliol de 2022. Edifici Vèrtex. Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 Barcelona

Valoracions de la prova i Convocatòria a entrevista

Places 043-06/07

Publicada  22/7/2022

Data de la convocatòria a entrevista. Places 043-06/07

Qualificacions finals places 043-06/ 07

Publicada  28/7/2022

PRIMER RESULTAT CODI 194-113

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1932/259

Publicada  30/6/2022

SEGON RESULTAT CODI 043-06/07

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2417/313

Publicada  28/7/2022

motius exclusio.pngregistre