Vés al contingut (premeu Retorn)

063-07

Responsable de Seguretat TIC i Protecció de Dades

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places Responsable de Seguretat TIC i Protecció de Dades

 

Codi concurs

063-07

Unitat

Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos de la UPC
Perfil genèric Cap 1A Nivell 1
Grup 1
Complement lloc treball A0
Jornada

Partida

Perfil específic

Perfil específic (requisits i competències)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 825/2019, de 14 de maig

Publicada: 14/5/2019

Rectificació d'errades

Publicada: 5/6/2019

Termini de presentació de sol·licituds

21 de maig de 2019

La sol·licitud es pot presentar al registre electrònic

Sol·licitud Sol·licitud concurs laboral intern

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 933/2019, de 30 de maig

Publicada: 30/5/2019

Constitució del Tribunal

 

18 de juny de 2019 a les 11:00h, a l'Espai Col·laboratiu S102C, soterrani 1 de l'Edifici Vertèx

Membres del Tribunal

Pilar Batanero González

Ana Maria Abelaira Tato

Felicidad Barrio Zayas

Carlos Rio Cano

Susana Martín Coyo

Convocatòria a prova i publicació de criteris

Es convoca a la persona admesa al torn de trasllat a la realització d'una prova

Publicada: 27/6/2019

Data i lloc de la prova 12 de juliol de 2019, a l'aula VS216, Soterrani segon de l'edifici Vèrtex
Data entrevista En cas de superar la prova, l'entrevista es farà a continuació el dia 12 de juliol.

RESULTAT FINAL

Resolució 1202/2019, de 15 de juliol

Publicada: 15/7/2019

registremotius exclusio.png