Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Concursos i Oposicions PAS / Convocatòries de concursos i oposicions del PAS / Oposicions funcionari / Oposicions Auxiliar Administratiu 2019 / Convocatòria proves selectives accés escala auxiliar administrativa (subgrup C2), torn lliure

Convocatòria proves selectives accés escala auxiliar administrativa (subgrup C2), torn lliure


DADES DE LA CONVOCATÒRIA

 

Bases de la convocatòria


Resol.248/2019, de 8 de febrer publicada al DOGC núm. 7810, de 14/2/2019

Publicació DOGC


Resol.248/2019, de 8 de febrero publicada en el DOGC núm. 7810, de 14/2/2019

Publicación DOGC

Resol.380/2019, de 28 febrero, de corrección pto.10.1 de las Bases

Escala

Auxiliar Administratiu (subgrup C2)
Places convocades

Total de places: 88

Relació dels llocs de treball


Actualització ampliació d'informació places de la convocatòria

Publicada: 20/12/2019 i actualitzada en dates 9, 21 i 28 de gener de 2020

Última actualització: 3/2/2020

Torn

Lliure

Procediment presentació de la sol·licitud

Instruccions per presentar la sol·licitud

Aclariment: no cal presentar acreditació dels serveis efectius prestats a la UPC

Accés formulari de sol·licitud

Formulari d'inscripció

Inactiu a partir del 7 de març

Termini presentació sol·licituds

des del 15 de febrer fins el 6 de març de 2019 inclòs

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 431/2019, de 12 de març

Publicada: 12/03/2019

motius d'exclusió

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català

Resolució 432/2019, de 12 de març

Publicada: 12/03/2019

Constitució tribunal, data i lloc

Dia 13 de març de 2019 a les 9:00 hores a l'edifici Omega (Campus Nord)

Composició del tribunal
  • President: Pedro Serrano Garcia
  • Secretària: Mercè Pascual Ibañez
  • Vocals: Ana Belen Cortinas Abad, Cristina Dominguez Muñoz i Miguel Angel Gonzalvo Sancho

Llista definitiva de persones admeses i excloses i data primer exercici

Resolució 583/2019, d'1 d'abril

Publicada: 1/04/2019

Resolució 682/2019, d'11 d'abril, rectificació

Data primer exercici: 4 de maig de 2019

Llista de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements català

Resolució 590/2019, d'1 d'abril

Publicada: 1/04/2019

Data exercici: 4 de maig de 2019

Resultats de les proves de coneixements de català i/o castellà

Resultats de la prova de coneixements de català

Publicada: 9/05/2019

PROCÉS SELECTIU

 

FASE D'OPOSICIÓ

 

Primer exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del primer exercici

Publicada: 1/04/2019

Resultats del primer exercici

Publicada: 9/05/2019

Segon exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del segon exercici

Publicada: 9/05/2019

Rectificació d'errades a la convocatòria del tribunal per a la realització del segon exercici

Publicada: 17/05/2019

Resultats del segon exercici

Publicada: 14/06/2019

Tercer exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del tercer exercici

Publicada: 14/06/2019

Calendari i criteris de valoració del tribunal per a la realització del tercer exercici

Publicat: 18/06/2019

Resultats del tercer exercici

Publicat: 27/09/2019

Resultats definitius del tercer exercici

Publicat: 24/10/2019

Resol. 1761/2019 de convalidació de l' acord de 23 de setembre del tribunal qualificador 

Publicada: 28/10/2019

FASE DE CONCURS (valoració mèrits)

Valoració provisional de la fase de concurs

Publicada: 18/06/2019

Valoració definitiva de la fase de concurs

Publicada: 30/07/2019

Valoració prèvia al període de pràctiques

Qualificacions finals

Publicada: 25/10/2019

Relació de persones que han obtingut la puntuació més alta fins arribar al nombre de places de la convocatòria

Publicada: 25/10/2019

Relació d'aspirants que queden exempts de realitzar el període de pràctiques i són declarats aptes

Publicada: 25/10/2019

Relació d'aspirants que han de realitzar el període de pràctiques

Publicada: 25/10/2019

Convocatòria següent aspirant per renúncia de persona a continuar en el procés selectiu

Publicada: 5/11/2019

Període de pràctiques

Resultat de la valoració del període de pràctiques

Publicat: 24/01/2020

RESULTAT

Llista de persones aprovades

Publicada: 24/01/2020

Correcció d'errors materials, convocatòria següent aspirant per renúncia de persona a continuar en el procés selectiu i nova Llista de persones aprovades

Publicada: 6/02/2020

Resolució 460/2020, de 5 de març publicada al DOGC núm. 8083 de 12/3/2020, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera les persones aprovades

 

 A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona

motius exclusio.png

formulari de consulta.png