Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria proves selectives accés escala administrativa (subgrup C1) Torn lliure

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3768/491 publicada al DOGC 8814, de 16/12/2022


Publicació DOGC (text en català)
Publicación DOGC (texto en castellano)
Escala Administrativa (subgrup C1)
Torn Lliure

Perfil genèric de les places (Annex 1 bases):

competències organitzatives, tècniques  amb el temari i referències normatives i personals

 

Total: 86 places

Perfil genèric de les places

Data publicació: 16/12/2022

 

Esmena d'errades a l'annex 1

Data publicació: 22/12/2022

Publicació DOGC en català i castellà

Accés formulari de sol·licitud Formulari de sol·licitud a la seu electrònica a partir del dia 19 de desembre de 2022
Termini presentació sol·licituds Del 19 de desembre de 2022 al 17 de gener de 2023 a les 23:59 hores

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-965/123

Data publicació: 17/03/2023


Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 31 de març

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i les que han de fer la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-966/124

Data publicació: 17/03/2023

 

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 31 de març

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Constitució tribunal, data, hora i lloc

19 d'abril de 2023, a les 12 hores

sala de reunions 208, 2a planta de l'edifici Vèrtex

 

Composició del tribunal

Tribunal titular:

Presidenta: Silvia Soriano Muzás
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Susana Morente Gil           
                     Laura Fernández Gutiérrez
                     Mercè Andrés Díaz

 

Tribunal Suplent:

Presidenta: Anna Serra Hombravella
Secretària:  Àngels García Pedrero
Vocals:        Jaume Fusté Pratdesaba       
                     Maria Paloma Ferrer Calvo
                     Andreu Quesada Gómez            

Tribunal constituït en data 19/04/2023:

Presidenta: Silvia Soriano Muzás
Secretària:  Cristina Domínguez Muñoz
Vocals:        Susana Morente Gil           
                     Laura Fernández Gutiérrez
                     Mercè Andrés Díaz

Llista definitiva de persones admeses i excloses                              RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1500/186

Data publicació: 28/4/2023

Correcció d´errades llista definitiva de persones admeses i excloses

Data publicació: 23/5/2023

Llista definitiva de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1501/187

Data publicació: 28/4/2023


Motius d'exclusió als processos selectius

Convocatòria prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria realització prova

Data publicació: 28/4/2023

Resultats de les proves de coneixements de llengua catalana

 Resultats prova de català

 Data de publicació: 12/5/2023

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ
Primer exercici

Convocatòria a la realització de la primera prova del primer exercici

Data publicació: 12/5/2023

 

Actualització de la convocatòria a la realització de la primera prova del primer exercici

Data publicació: 26/5/2023

 

Nota publicació plantilla correctora primera prova primer exercici

Plantilla correctora primera prova primer exercici

Data publicació: 31/5/2023

 

Resultats - puntuacions de la primera prova del primer exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 19/06/2023

 

Convocatòria a la realització de la segona prova del primer exercici

Data publicació: 27/6/2023

 

Resultats - puntuacions de la segona prova del primer exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 25/07/2023

 

Qualificacions finals del primer exercici de la fase d'oposició

Data de publicació: 25/07/2023

 

Segon exercici

 

Nota del tribunal (25/07/2023):

La primera quinzena del mes de setembre es faran públiques:

- La valoració de la fase de concurs (mèrits)

- La convocatòria a la realització del segon exercici: entrevista personal amb el tribunal.

Està previst que s'iniciïn les entrevistes a partir del dia 20 de setembre de 2023


Convocatòria a la realització del segon exercici

Data publicació: 14/9/2023

 

PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració de la fase de concurs

Valoració de la fase de concurs

Data publicació: 14/9/2023

QUALIFICACIONS FINALS i VALORACIÓ PRÈVIA AL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Qualificacions finals

 

Valoració prèvia al període de pràctiques

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

 

Resultat període de pràctiques

RESULTAT CONVOCATÒRIA

RESULTAT