Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió o exclusió de les persones candidates

2a FASE

Publicació de les llistes als concursos

Amb caràcter general un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses a l'apartat de Concursos i Oposicions PAS del web del Servei de Desenvolupament Professional. Quan hi ha persones excloses s'indica el motiu de l'exclusió.


A les Bases de la convocatòria s'indica el termini per presentar les possible al·legacions a aquestes llistes.

En el cas que hi hagi al·legacions es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, si no hi ha, la llista provisional esdevé definitiva.

Publicació de les llistes a les Oposicions i Concursos-Oposicions

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, hi ha un mes com a màxim per publicar la llista provisional de persones admeses i excloses.


Hi ha un període de 10 dies o el que s'indiqui a les Bases  per a la presentació d'al·legacions.

Cas que hi hagi al·legacions s'ha de publicar la llista definitiva  de persones admeses i excloses en un termini màxim de 15 dies. Si no hi ha, la llista provisional esdevé definitiva.

Índex fases dels processos selectius