Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament i avaluació de les proves

3a FASE

El Tribunal

El tribunal de selecció és l'òrgan encarregat del desenvolupament i l'avaluació de les proves del procés d'acord amb les bases de la convocatòria.


Es realitza mitjançant l'avaluació de les candidatures presentades pels aspirants a partir de:

. Currículum Vitae (Valoració de mèrits)
. Proves teòriques i pràctiques
. Entrevistes selectives

Les proves són selectives i poden o no ser eliminatòries.

La comunicació amb les persones candidates sobre la data de realització de les diferents proves i el resultat de les mateixes es fa a través de l'apartat de Concursos i Oposicions PAS del web del Servei de Desenvolupament Professional.

Les persones que han superat les diferents fases selectives i no han estat guanyadores s'incoporen, prèvia autorització de l'interessat o la interessada, a la borsa de treball per a futures necessitats temporals o d'interinatges.

Període de pràctiques

A les oposicions i concursos-oposicions d'accés lliure hi ha un període de pràctiques selectives en el que s'avalua el treball i l'adequació del futur funcionari desenvolupant les tasques del lloc de treball i dóna com a resultat  un informe que forma part del procés selectiu, cas de que el resultat de l'avaluació de les pràctiques sigui de no apte, no se supera l'oposició o concurs oposició.

Índex fases dels processos selectius