Vés al contingut (premeu Retorn)

Publicació resultat i proposta persona seleccionada

4a FASE

Resultat del concurs

Un cop seleccionada la persona guanyadora del concurs, es publica el resultat a tavés de l'apartat de Concursos i Oposicions del PAS del web del Servei de Desenvolupament Professional i s'inicien els tràmits de contractació.


Si cap de les persones candidates resulta apta, es declara la convocatòria Vacant.

Si no es presenta cap candidat/a, la convocatòria es declara Deserta.

En el cas de les oposicions i concursos-oposicions es publica al DOGC el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones aptes proposades pel tribunal per ordre de puntuació, que han de prendre possessió en el termini màxim d'un mes a partir de l'esmentada publicació.

Índex fases dels processos selectius