Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

Poden participar en el Certamen els estudiants universitaris matriculats en un estudis de grau, màster, enginyer superior o tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic en algun centre espanyol durant el curs 2016-2017.

No podran participar

  • els finalistes d'edicions anteriors del Certamen
  • els que estiguin cursant o hagin cursat prèviament ensenyaments de doctorat
  • els que cursin segon curs o posterior de màster
  • els que participin per estudis de grau, enginyeria o arquitectura i tinguin una titulació prèvia equivalent o superior a aquestes.


La participació pot fer-se individualment o en equips de fins a tres membres. En el cas de treballs en grup s’haurà de designar, entre els membres del grup, un estudiant coordinador del projecte a efectes de centralitzar el contacte amb l’organització del Certamen.

Els treballs han de ser originals i haver estat realitzats pels estudiants que els presenten al Certamen. Els participants poden estar tutelats per un o diversos professors d'universitat o científics del CSIC o d'Organismes públics de recerca espanyols. Els treball tutelats per professors o científics que no pertanyin a aquests organismes, podran participar sempre i quan reuneixin la resta de requisits, però els tutors no podran optar a premi.

Els treballs que hagin estat presentats al Registre de patents o de la propietat intel·lectual, ho han de fer constar a la sol·licitud.