Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud

Per tal d’inscriure’s en el certamen, l’estudiant o estudianta haurà d’emplenar la sol·licitud i registrar-se telemàticament, a través de la Seu Electrònica del Ministeri.

Consulta la pauta per a elaborar el treball d'investigació.


Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:


  • Treball original de recerca: Consistent en un article científic que ha de cenyir-se al model que apareix al web del Certamen. L'extensió no haurà de superar els 50.000 caràcters i 5Mb. 

  • Currículum resumit dels tutors, si els hagués, dels darrers 5 anys d'activitat.

  • Declaració responsable, en l'imprès normalitzat, sobre l'autoria dels treballs i professors/investigadors que l’han tutelat.

  • Acreditació dels autors del treball d'estar matriculats en algun centre universitari espanyol durant el curs actual.

  • Expedient acadèmic dels autors, en el qual constin les qualificacions de tots els cursos fins a l'actual i la nota mitja en base 10.

  • Declaració responsable sobre els requisits de l'article 4 de la convocatòria.

Consulta les instruccions per a emplenar i presentar la sol·licitud.

Els documents hauran d'estar redactats en castellà i la grandària màxima serà d' 1Mb (excepte el treball original de recerca).

En el web del MECD trobareu els models dels documents que cal presentar amb la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds del 9 d'agost fins al 11 de setembre de 2017.