Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes més freqüents

1. Com puc demanar la beca general del Ministeri d’Educació (MECD) ?

Per a les beques de grau i de màster hauràs d’accedir al web del MECD i des d’allí emplenar el formulari de sol·licitud.


2. Com puc demanar la beca Equitat o l’Acreditació del compliment dels requisits econòmics (MATRC) ?

Hauràs d’accedir al portal Tràmits de la Generalitat, i des d’allí emplenar el formulari de sol·licitud corresponent.


3. Puc demanar la beca del MECD i l’Equitat alhora?

Sí, els i les estudiants matriculats a universitats públiques catalanes podeu demanar les dues beques: l’Equitat i la del Règim General del Ministeri d'Educació.


4. Tinc dret a beca del MECD si em matriculo d'un màster universitari?

Sí, sempre que sigui un títol oficial. Consulta tots els requisits i altra informació en aquest web. En cas que tinguis dubtes obre un tiquet mitjançant la plataforma DemanaSGA. Facilita el teu número de DNI/NIE i nom i cognoms amb la teva consulta.


5. Sóc estudiant de màster, puc demanar la beca Equitat?

SÍ, però només en el cas de màsters que habiliten professionalment a la UPC:

 • Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
 • Màster universitari en Enginyeria Industrial.
 • Màster universitari en Arquitectura.
 • Màster universitari en Enginyeria de Mines.
 • Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
 • Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació.
 • Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica.
 • Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

6. Hi ha beques del Ministeri d'Educació per a estrangers?

El MECD concedeix beques a estudiants espanyols, a ciutadans estrangers amb nacionalitat de països membres de la Unió Europea i també a ciutadans estrangers no comunitaris. En el darrer cas, és imprescindible que els estudiants estiguin en possessió del permís de residència permanent.

Sigui com sigui, l’estudiant ha d’acreditar que ell/a o algun dels membres computables de la família va tenir ingressos a l’Estat espanyol durant l’any anterior al de la sol·licitud de la beca.

Els permisos de residència per estudis no seran vàlids.


7. Quins crèdits cobreix la matrícula gratuïta de la beca del MECD o Equitat?

Exclusivament cobreixen els de primera matrícula. Els crèdits convalidats, reconeguts (exceptuant el reconeixement de crèdits de pràctiques externes o Erasmus realitzats aquell mateix curs) o matriculats por segona o més vegades van a càrrec de l’estudiant.


8. He de demanar la beca del MECD pel 2n quadrimestre ?

No, la beca del MECD es demana únicament el primer quadrimestre per a tot el curs.


9. El curs passat vaig demanar beca del MECD. He de tornar a sol·licitar la beca per aquest curs?

Sí, la beca s’ha de demanar cada curs.


10. On he de portar la documentació que em demana el web del MECD en el moment de fer la sol·licitud de la beca ?

L’has de portar personalment o per carta postal a l’Agaur (Passeig Lluís Companys, 23 de 08010 Barcelona, metro Arc de Triomf)


11. Puc portar la documentació després de presentar la beca del MECD?

No, has de presentar la documentació amb la sol·licitud de la beca.


12. Si em falta documentació, me la demanaran ?

Sí, l’Agaur t’enviarà un correu electrònic requerint-te-la. L’hauràs d’escanejar-la i penjar-la al portal Tràmits.


13. Què puc fer per no pagar inicialment la matrícula ?

Hauràs de complir amb els requisits econòmics i acadèmics que et demana el MECD a la convocatòria de beques de règim general. Els requisits econòmics els acreditaràs amb la credencial de becari/ària del MECD del curs anterior o aportant l’acreditació MATRC. Pots consultar si compleixes els requisits acadèmics de grau i de màster a la teva e-secretaria uns pocs dies abans de realitzar la matrícula. Tanmateix, pots consultar els requisits acadèmics que demana el MECD per als estudis de grau i per als estudis màster al nostre web.


14. Vaig ser becari del MECD del curs passat i crec que tinc dret a la matrícula gratuïta fins que no es resolgui la beca del MECD que presentaré, però l’ordinador no m’ho permet. Què puc fer ?

Si l’e-secretaria diu que no compleixes amb els requisits acadèmics, comprova que sigui així consultant els requisits per als estudis de grau i per als estudis de màster. En el cas que sí els compleixis posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant la plataforma DemanaSGA.

Si l'e-secretaria diu que no cumpleixes amb els requisits econòmics, i vas ser becari/ària del MECD el curs anterior, o tens l'Acreditació del compliment dels requisits econòmics (MATRC) posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant la plataforma DemanaSGA

15. Sóc estudiant de grau o de màster i vaig ser becari/ària el curs passat. Compleixo els requisits econòmics i acadèmics, però el primer quadrimestre em vull matricular de menys de 30 crèdits, i no em dóna l’opció de no pagar inicialment la matrícula (matrícula condicional de becari). Què puc fer ?

Si no formalitzes aquesta matriculació mínima, hauràs de pagar la matrícula, o procurar aquesta matrícula mínima per tal de matricular-te com a condicional de becari.


16. Què passa si el primer quadrimestre em matriculo de menys de 30 crèdits ?

La beca no serà resolta fins al segon quadrimestre quan sigui comprovat el nombre de crèdits finalment matriculats. És possible, però, que et sigui denegada inicialment. En aquest cas, hauries de presentar una al·legació.


17. Tinc dret a beca del MECD si només em matriculo, del TFG o del TFM?

Sí, si demostres que amb la matriculació únicament del TFG o del TFM finalitzes el grau o el màster.


18. La beca em cobreix les matrícules dels dos quadrimestres del curs?

Si la beca és concedida, cobreix les dues matrícules del curs. Tanmateix, si la beca és denegada ho és també per a les dues matrícules.


19. Quins requisits he de complir per a la beca de règim general del MECD?

Per a ser beneficiari de la beca del MECD s'han de complir tant requisits econòmics com acadèmics. Consulta la informació al web del Servei de Gestió Acadèmica. En cas que no hi trobis resposta, posa't en contacte amb nosaltres mitjaçant la plataforma DemanaSGA, indicant el teu número de DNI/NIE, nom i cognoms.


20. Em queden menys de 30 crèdits per acabar el grau o el màster, puc demanar beca del MECD ?

Sí que la pots demanar, si compleixes els requisits i si demostres que amb la matriculació inferior a 30 crèdits finalitzes el grau o el màster.


21. Els crèdits reconeguts compten per a la beca del MECD?

Els únics crèdits reconeguts que compten són els de la realització de pràctiques externes i els Erasmus realitzats aquell mateix curs.


22. Quins membres de la meva unitat familiar hauré d’incloure a la beca del MECD?

Consulta els requisits de renda per aquesta convocatòria on s'explicita els components computables de la unitat familiar.


23. Em puc posar jo sol si l’any en què sol·licito la beca he començat a viure de manera independent?

No, has de fer constar com a membres computables a la beca els membres de la teva família amb qui vas conviure a 31 de desembre del any anterior a la sol•licitud de la beca.


24. Com puc justificar el lloguer d’un pis o habitació durant el curs?

  • Has de presentar la fotocòpia del contracte de lloguer vigent i que acrediti que ets l'arrendatari/ària del pis o habitació on hi vius durant el curs present. Serà vàlid el contracte en cas que el teu nom hi consti a l'annex o a les clàusules addicionals del contracte.
  • Si no ets l'arrendatari del pis, hauràs de presentar el contracte d'arrendament i el de subarrendament signat per l'arrendatari/a.

No és vàlid un document signat per l'arrendador/a fent constar que la persona sol·licitant de la beca hi viu en aquell pis durant el present curs.


25. Com puc saber l’estat de la meva beca del MECD ?

Consultant a l’Oficina Virtual de Tràmits. Entra a l’apartat d’"Estat de les meves gestions" amb el teu codi ID que facilita l’Agaur mitjantçant un correu electrònic que rebràs el novembre/desembre.


26. Com se’m notifica la resolució de la beca ?

L’Agaur t’enviarà un correu electrònic indicant-te que hi ha hagut un canvi d’estat en la teva beca. Hauràs d’accedir al portal Tràmits i realitzar la consulta.


27. Com puc presentar al·legacions ?

Has d’emplenar el model d’al·legacions i presentar-lo a l’Agaur (Passeig Lluís Companys, 23 de 08010 Barcelona, metro Arc de Triomf). El termini de presentació és de 15 dies hàbils (els dissabtes ho són), des que es rep la comunicació o notificació provisional.


28. Com puc presentar recurs de reposició perquè m’ha estat denegada la beca o no se m’ha concedit el que jo volia?

Has d’emplenar el model de recurs i presentar-lo a l’Agaur (Passeig Lluís Companys, 23 de 08010 Barcelona, metro Arc de Triomf). El termini de presentació és d'un mes, des del dia següent al de la publicació de la resolució definitiva al web del MECD.