Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de renda

Per a saber quin és el llindar de renda familiar s'han de seguir els següents passos:

  1. Calcular el total de persones que conviuen amb el sol·licitant i que són de la unitat familiar a efectes de beca: pares, germans solters i menors de 25 anys, germans majors de 25 anys si estan afectats per una minusvalidesa legalment reconeguda, avis, parella i fills. En aquest còmput s'inclourà al mateix sol·licitant i comprèn la convivència des de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 2018.

  2. Comptabilitzar el 100% de la renda declarada a l'Agència Tributària del sustentador principal i del seu cònjuge (si en té).

  3. Comptabilitzar el 50% de les rendes de la resta de membres de la unitat familiar.

Llindars de renda 2019/2020


Membres
computables
Llindar 1
Ajut per renda
Llindar 2
Ajut Residència
Quantia variable
Llindar 3
Beca matrícula
(1a vegada)
1 3.771 13.236 14.112
2 7.278 22.594 24.089
3 10.606 30.668 32.697
4 13.909 36.421 38.831
5 17.206 40.708 43.402
6 20.430 43.945 46.853
7 23.580 47.146 50.267
8 26.660 50.333 53.665